۱۳۹۶-۰۶-۲۶

مقاله تاثير انواع وضعيت بدن بر پاسخهاي قلبي – عروقي در مدت انجام مانور والسالو که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۱ در افق دانش از صفحه ۵۲ تا ۵۷ منتشر شده است.
نام: تاثير انواع وضعيت بدن بر پاسخهاي قلبي – عروقي در مدت انجام مانور والسالو
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مانور والسالوا
مقاله پاسخ قلبي و عروقي
مقاله وضعيت بدن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فروتن راضيه
جناب آقای / سرکار خانم: دادگر علي اصغر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
از ميان عل مرگ و مير مبتلايان به بيماريهاي قلبي، سنكوپ قلب به عنوان يكي از علل شايع مد نظر قرار مي گيرد به طوريكه شايع ترين علل سنكوپ در رابطه با انسداد در مسير برون ده قلبي و آريتمي هاي قلبي در زمان انجام فعاليت هايي نظير مانور والسالوا مي باشد.
در تاييد اهميت مساله مورد بررسي يك مطالعه شبه تجربي تحت عنوان «تعيين تاثير انواع وضعيت بدن بر پاسخهاي قلبي و عروقي در مدت انجام مانور والسالوا» بر روي ۶۴ نفر از افراد سالم داوطلب انجام شده است. طبق مطالعات انجام شده، انواع مانور والسالو در وضعيت خوابيده به پشت و خوابيده به پهلوي راست نسبت به وضعيت هايي كه سر تخت در زاويه ۹۰٫ ۷۰ و ۳۰ درجه است، موجب تغييرات كمتري در فشار خون سيستوليك و ضربان قلب مي شود. روش گردآوري داده ها به صورت دو مرحله اي صورت گرفته است. در يك مرحله اطلاعات دموگرافيك مربوط به افراد داوطلب جمع آوري سپس فشار سيستوليك و ضربان قلب پايه كليه نمونه هاي مورد پژوهش كنترل و سپس از آنان خواسته شد در وضعيتهاي خوابيده به پهلوي راست، نشسته و نيمه نشسته (۷۰ و ۳۰ درجه) مانور را انجام دهند كه در اين فواصل (قبل، زمان و پس از انجام مانور) فشار خون و تعداد ضربان قلب ارزيابي شد. براي تعيين معني دار بودن اختلافات از آزمون تي زوج، آناليز واريانس و پيرسون استفاده شده است. نتايج كسب شده بيانگر بيشترين تغييرات معني دار در فشارخون سيستوليك و ضربان قلب زمان انجام مانور والسالوا در وضعيت نشسته و نيمه نشسته و كمترين تغييرات در وضعيتهاي خوابيده به پشت و خوابيده به پهلوي راست است.

© حقوق سایت محفوظ است