۱۳۹۶-۰۷-۱۴

مقاله تاثير اعتياد به مواد مخدر بر چسبندگي داخل شكمي در موش صحرايي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۰ در مجله دانشگاه علوم پزشكي كرمان از صفحه ۲۱ تا ۲۶ منتشر شده است.
نام: تاثير اعتياد به مواد مخدر بر چسبندگي داخل شكمي در موش صحرايي
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله چسبندگي داخل شكمي
مقاله ترياك
مقاله مرفين
مقاله اعتياد
مقاله لاپاراتومي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: واحديان‌ اردكاني‌ جلال‌
جناب آقای / سرکار خانم: بهجتي حميدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چسبندگي داخل صفاقي علت عمده انسداد روده و ناباروري است. از ميان علل مختلف ايجاد چسبندگي داخل صفاقي، عمل جراحي قبلي شايع ترين علت آن مي باشد. مرفين و ترياك صرف نظر از ايجاد اعتياد كه يك مشكل عمده اجتماعي، فردي و فرهنگي محسوب مي شود، اثرات متعددي بر روي فيزيولوژي بدن و سيستم ايمني دارند. اين مطالعه به منظور بررسي اثر اعتياد به اين مواد بر ايجاد چسبندگي داخل شكمي بعد از لاپاراتومي طراحي شد.  63موش صحرايي به طور تصادفي به سه گروه تقسيم و تحت شرايط آزمايشگاهي يكسان نگهداري شدند. موش هاي گروه كنترل غير معتاد بودند. موش هاي گروه ترياك از طريق اضافه كردن قرص ترياك آرد شده به آب آشاميدني و موش هاي گروه مرفين از طريق اضافه كردن پودر مرفين به آب آشاميدني به مدت ۲۸ روز به ترتيب به ترياك و مرفين معتاد شدند. پس از تاييد اعتياد موش هاي گروه دوم و سوم از طريق تزريق نالوكسان زير جلدي، تمام موش ها لاپاراتو مي شدند و سروزسكوم آنها به وسعت ۵×۵ ميلي متر خراش داده شد. يك ماه بعد، لاپاراتومي دوم انجام و چسبندگي هاي داخل صفاقي بررسي و اطلاعات به دست آمده با استفاده از تست Chi-square تجزيه و تحليل شدند. نتايج به دست آمده نشان دهنده كمتر بودن ميزان چسبندگي داخل صفاقي در موش هاي معتاد به ترياك و مرفين در مقايسه با موش هاي غير معتاد بود (P<0.05). نتيجه گيري مي شود كه اعتياد به مرفين و ترياك باعث كاهش شدت چسبندگي داخل شكمي بعد از لاپاراتومي در موش صحرايي مي شود.

© حقوق سایت محفوظ است