۱۳۹۶-۰۶-۲۷

مقاله تاثير استرپتوكيناز روي عملكرد كبدي در بيماران با انفاركتوس حاد قلبي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۱ در مجله دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان از صفحه ۶۱ تا ۶۷ منتشر شده است.
نام: تاثير استرپتوكيناز روي عملكرد كبدي در بيماران با انفاركتوس حاد قلبي
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استرپتوكيناز
مقاله عملكرد كبد
مقاله انفاركتوس قلبي
مقاله آلانين ترانس‌آميناز
مقاله آسپارتات ترانس ‌آميناز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نوق حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: استرپتوكيناز يكي از داروهاي ترمبوليتيك است كه جهت برقراري جريان خون ميوكارد در بيماران با انفاركتوس حاد قلبي كه منعي جهت مصرف آن نداشته باشند، بكار مي رود، و در كشور ما تنها داروي ترمبوليتيك در دسترس مي باشد. عوارض متعددي از استرپتوكيناز گزارش شده است، ولي در مورد تاثير آن روي عملكرد كبدي مطالعات اندكي همراه با گزارش موردي از ايكتر و پارگي خودبخودي كبد بعد از استرپتوكيناز وجود دارد، بنابراين اين مطالعه جهت بررسي تأثير استرپتوكيناز روي عملكرد كبدي در بيماران با انفاركتوس حاد قلبي طراحي شده است.
مواد و روش‌ها: در اين مطالعه كار آزمايي باليني، ۶۸ بيمار (۴۲ مرد، ۲۶ زن) با ميانگين سني ۸±۵۶ سال كه با تشخيص انفاركتوس حاد قلبي در بخش سي سي يو بيمارستان علي ابن ابيطالب (ع) رفسنجان بستري شدند مورد بررسي قرار گرفتند. ۴۵ بيمار در گروه A كه انديكاسيون دريافت استرپتوكيناز داشته و به صورت انفوزيون دوز واحد ۱۵۰۰,۰۰۰ واحد استرپتوكيناز در مدت يك ساعت دريافت كردند, و ۲۳ بيمار گروه B (گروه كنترل) كه به علت منع مصرف، استرپتوكيناز دريافت نكردند. دو گروه از نظر ميانگين سني و توزيع جنسي و ساير داروهاي مصرفي در طي مدت بستري تفاوتي نداشتند. در تمامي بيماران در زمان بستري و ۴۸ ساعت بعد و زمان ترخيص (۷ روز بعد از بستري) و ۳۰ روز بعد آنزيم‌هاي كبدي ALT,AST و بيلي‌روبين توتال و مستقيم و آلكالين فسفاتاز اندازه گيري شد. بيماران با سابقه بيماري كبدي و بيماران با شوك كارديوژنيك و نارسايي قلبي، سن بالاي ۷۵ سال و سابقه سكته هاي مغزي در ۶ ماه گذشته از مطالعه حذف شدند.
يافته‌ها: در گروه دريافت كننده استرپتوكيناز، ۶/۴۶% بيماران افزايش ترانس آمينازهاي كبدي بيش از ۲ برابر طبيعي را در ۴۸ ساعت بعد از دريافت استرپتوكيناز نشان داد. ۳/۳۳% بيماران افزايش سه برابر ترانس آمينازهاي كبدي در مقايسه با مقادير پايه زمان بستري داشتند. در گروه كنترل ۲ بيمار (۷/۸%) افزايش دو برابر آنزيم‌هاي كبدي و ۱ بيمار (۳/(%۴ افزايش سه برابر ترانس آمينازهاي كبدي داشتند، كه با استفاده از آزمون دقيق فيشر اين افزايش ترانس آمينازهاي كبدي در گروه دريافت كننده استرپتوكيناز به طور معني داري بالاتر از گروه كنترل بود (P=0.007).
نتيجه گيري: ترمبوليتيك تراپي با استرپتوكيناز سبب اختلال حاد عملكرد كبدي بدون ايجاد يرقان مي شود و افزايش آنزيم‌هاي كبدي تا ميزان ۲ الي ۳ برابر بطور شايع ديده مي‌شود.

© حقوق سایت محفوظ است