۱۳۹۵-۰۵-۰۱

مقاله تاثير اختلالات انسداد تنفسي خواب بر رشد دنداني در کودکان: يک مطالعه موردي شاهدي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در مجله علمي سازمان نظام پزشکي جمهوري اسلامي ايران از صفحه ۳۶ تا ۴۱ منتشر شده است.
نام: تاثير اختلالات انسداد تنفسي خواب بر رشد دنداني در کودکان: يک مطالعه موردي شاهدي
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رشد دنداني
مقاله اختلال انسداد تنفسي خواب
مقاله اکلوزيون
مقاله هيپرتروفي آدنوتونسيلر
مقاله تنفس دهاني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فتاحي بافقي علي
جناب آقای / سرکار خانم: فتح العلومي محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: نوحي سعيداله
جناب آقای / سرکار خانم: پيوندي علي اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: گلجانيان تبريزي علي
جناب آقای / سرکار خانم: نصيرزاده بافقي رويا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه: اختلالات انسداد تنفسي خواب و تاثير آنها بر رشد دندان ها و فک و صورت از مدت ها قبل مورد بحث بوده اند. اخيرا هيپرتروفي آدنوتونسيلر به عنوان شايع ترين علت ايجاد اختلالات انسداد تنفسي خواب و تاثيرات بعدي آن بر رشد دنداني مورد توجه قرار گرفته است که درمان آن مي تواند به پيشگيري يا معکوس شدن اين تاثيرات کمک کند. اين مطالعه به بررسي تاثير اختلالات انسداد تنفسي خواب بر رشد دنداني کودکان ۴ تا ۱۰ سال پرداخته است.
روش کار: در اين مطالعه مورد شاهدي، ۱۲۰ کودک در ۲ گروه تحت بررسي قرار گرفتند. گروه مورد شامل ۶۰ کودک که به دليل اختلالات انسداد تنفسي خواب کانديداي آدنوتونسيلکتومي بودند و گروه شاهد که ۶۰ کودک فاقد اختلالات انسداد تنفسي خواب بودند، با هم مقايسه شدند. کست هاي دنداني و اندازه گيري با کاليپر جهت بررسي بيماران استفاده شد. تراکم دندان هاي بالا و پايين، بايت قدامي باز، کراس بايت خلفي، اورجت، اکلوزيون کلاس II و پهناي قوس دنداني بالا و پايين اندازه گيري و مقايسه شدند.
يافته ها: بيشترين ناهنجاري در مطالعه ما، بايت قدامي باز بود (%۳۶٫۷). تفاوت بين دو گروه در تراکم دندان هاي بالا و پايين، بايت قدامي، کراس بايت خلفي و اکلوزيون کلاس II معني دار (P<0.05). تفاوت دو گروه در اورجت و پهناي قوس دنداني بالا و پايين معني دار نبود (P<0.05).
نتيجه گيري: مطالعه ما نشان داد که اختلالات انسداد تنفسي خواب بر رشد دنداني موثر است که مي تواند ناشي از تاثيرات طولاني مدت نحوه قرارگيري سر، فک تحتاني و زبان براي باز نگه داشتن راه هوايي در تنفس دهاني باشد.

© حقوق سایت محفوظ است