۱۳۹۵-۰۳-۲۳

مقاله تاثير اجراي طرح ارتقا امنيت اجتماعي بر اعتماد مردم به پليس در محدوده مرکزي کرج که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۷ در پژوهش هاي مديريت انتظامي (مطالعات مديريت انتظامي) از صفحه ۲۶۱ تا ۲۸۱ منتشر شده است.
نام: تاثير اجراي طرح ارتقا امنيت اجتماعي بر اعتماد مردم به پليس در محدوده مرکزي کرج
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله طرح ارتقا امنيت اجتماعي
مقاله اعتماد به پليس
مقاله احساس امنيت
مقاله امنيت اجتماعي
مقاله امنيت اخلاقي
مقاله کرج

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عبدي توحيد
جناب آقای / سرکار خانم: امين صارمي نوذر
جناب آقای / سرکار خانم: ساعدي علي محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين پژوهش به منظور بررسي تاثير اجراي طرح ارتقا امنيت اجتماعي ناجا بر اعتماد مردم به پليس در محدوده مرکزي کرج (که در سال ۱۳۸۶ توسط فرماندهي انتظامي استان تهران به مرحله اجرا در آمد) انجام شده است. هدف از انجام آن ارايه داده هايي پيرامون دامنه اثر بخشي اين طرح در خصوص ميزان اعتماد مردم به پليس و بازتاب آن در جامعه مورد نظر، کاهش جرايم، افزايش رضايت از پليس، افزايش مشارکت مردمي، افزايش اقتدار پليس، افزايش احساس امنيت، قانون پذيري مردم و … مي باشد. به همين منظور نخست ابعاد و زاوياي آن با مرور مباني نظري موضوع مورد توجه قرار گرفت. آنگاه با استفاده از يک مقياس محقق ساخته و داراي پايايي و اعتبار کافي، احساس امنيت، کاهش جرايم، رضايت مردم، مشارکت مردمي، قانون پذيري مردم و اقتدار پليس، در پي اجراي طرح امنيت اجتماعي مورد اندازه گيري قرار گرفت. نتايج حاصل با استفاده از آزمون هاي آماري t و خي ۲ به کمک نرم افزار SPSS مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. يافته هاي حاصل از اين تجزيه و تحليل هاي آماري آشکار ساخت که ميان طرح ارتقا امنيت اجتماعي و احساس امنيت مردم، کاهش جرايم، رضايت مردم، مشارکت مردم، قانون پذيري مردم و اقتدار پليس رابطه معنادار وجود دارد.

© حقوق سایت محفوظ است