۱۳۹۵-۰۳-۳۰

مقاله تاثير آموزش برنامه فرزندپروري مثبت بر كاهش اختلالات بروني سازي شده در کودکان هفت تا ۱۰ ساله که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در پژوهش هاي نوين روانشناختي (روانشناسي دانشگاه تبريز) از صفحه ۱۵ تا ۳۶ منتشر شده است.
نام: تاثير آموزش برنامه فرزندپروري مثبت بر كاهش اختلالات بروني سازي شده در کودکان هفت تا ۱۰ ساله
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله برنامه فرزندپروري مثبت
مقاله اختلالات بروني سازي شده
مقاله کودک
مقاله CBCL ،TRF

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جلالي محسن
جناب آقای / سرکار خانم: پوراحمدي الناز
جناب آقای / سرکار خانم: باباپورخيرالدين جليل
جناب آقای / سرکار خانم: شعيري محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر جهت بررسي تاثير آموزش مديريت والدين بر اساس برنامه فرزندپروري مثبت(۳P)  بر کاهش اختلالات بروني سازي شده دانش آموزان پسر ۷ تا ۱۰ ساله شهرستان نهاوند، انجام شده است. اين مطالعه از نوع شبه آزمايشي با طرح پيش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل است و جامعه مورد مطالعه آن دانش آموزان پسر ۷ تا ۱۰ ساله دبستان هاي پسرانه شهرستان نهاوند مي باشند. نمونه گيري به روش خوشه اي انجام شد و مادران ۲۸ نفر از کودکاني که نمره مشکلات بروني سازي شده آنها در فهرست رفتاري کودک (CBCL) بالاتر از نقطه برش (T=64) بود، انتخاب شده و به دو گروه آزمايش (n=14) و کنترل (n=14) تقسيم شدند. سپس برنامه فرزندپروري مثبت به مدت ۲ ماه در ۸ جلسه آموزشي ۱۲۰ دقيقه اي براي آزمودني هاي گروه آزمايش اجرا شد. سپس مجددا فهرست رفتاري کودک توسط مادران هر دو گروه تکميل شد. در نهايت داده هاي به دست آمده با استفاده از روش U من ويتني مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند. تحليل داده ها نشان داد که گروه آزمايشي در مقايسه با گروه کنترل، پس از پايان جلسات آموزش برنامه فرزندپروري مثبت، کاهش معناداري در نمرات زير مقياس هاي رفتار پرخاشگرانه (P<0.05)، رفتارهاي قانون شکنانه (P<0.01) و نيز نمره کلي مشکلات بروني سازي شده(P<0.01)  پيدا کرده است. بنابراين مي توان نتيجه گرفت که آموزش برنامه فرزندپروري مثبت سبب کاهش اختلالات بروني سازي شده در کودکان مبتلا مي شود.

© حقوق سایت محفوظ است