۱۳۹۶-۰۶-۲۶

مقاله تاثير آزادسازي تجارت خارجي بر مخارج دولت و مصرف خانوارها در ايران (روش كنترل بهينه) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۷۹ در تحقيقات اقتصادي از صفحه ۳۱ تا ۵۹ منتشر شده است.
نام: تاثير آزادسازي تجارت خارجي بر مخارج دولت و مصرف خانوارها در ايران (روش كنترل بهينه)
این مقاله دارای ۲۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله متغيرهاي كنترل- متغيرهاي حالت- كنترل بهينه- نرخ رشد واقعي- نرخ رشد مطلوب- آزادسازي اقتصاد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: توكلي اكبر
جناب آقای / سرکار خانم: شجري هوشنگ

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در تحقيق حاضر با استفاده از روش کنترل بهينه به تأثير آزادسازي تجارت خارجي بر مخارج دولت و خانوارها پرداخته مي شود. يک مدل مناسب اقتصادي متشکل از ده معادله به کار گرفته مي شود تا پس از کسب نتايج تخميني و قراردادن متغيرهاي کنترل نظير نرخ متوسط تعرفه، درآمدهاي دولت و عرضه پول مسير کنترل بهينه متغيرهاي حالت نظير مخارج خانوارها و دولت، بودجه دولت و توليد ناخالص داخلي مورد بررسي و ارزيابي قرار گيرد. اطلاعات مورد استفاده براي متغيرهاي مدل به صورت ساليانه و دوره مورد بررسي نيز ۷۵- ۱۳۳۸ مي باشد.
نتايج تحقيق نشان مي دهد که در اثر آزادسازي تجارت خارجي از شدت مخارج دولت (يا کسري بودجه دولت) کاسته مي شود ولي امکان دسترسي به توازن بودجه امکان پذير نخواهد گرديد؛ زيرا آزادسازي، کاهش کلي درآمدهاي دولت را نيز به همراه دارد. از طرف ديگر، در اثر آزادسازي (کاهش تعرفه ها) هرچند در کوتاه مدت بين مقادير واقعي و مطلوب مخارج خانوارها فاصله مي افتد ولي اين اختلاف با گذشت زمان در بلندمدت محو مي گردد.

© حقوق سایت محفوظ است