۱۳۹۶-۰۷-۰۳

مقاله تابع توزيع سه بعدي دماي ليزر القاييده در طيف نمايي جابجايي گرمانوري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۱ در پژوهش فيزيک ايران از صفحه ۱۰۹ تا ۱۱۹ منتشر شده است.
نام: تابع توزيع سه بعدي دماي ليزر القاييده در طيف نمايي جابجايي گرمانوري
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله طيف نماي گرمانوري
مقاله اثر گرمانوري
مقاله موج گرمانوري
مقاله تابع توزيع دما

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سلطان الكتابي محمود
جناب آقای / سرکار خانم: نادر محمدحسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله، با به کارگيري رهيافت توابع گرين تابع توزيع سه بعدي دماي ليزر القاييده در يک محيط مادي که بنا به روش طيف نمايي جا به جايي گرمانوري، توسط يک چشمه ليزري موج پيوسته مدوله شده برتابيده مي شود را تعيين کرده ايم و ويژگيهاي آن را مورد مطالعه قرار داده ايم. تابع توزيع مزبور که به ويژگيهاي چشمه ليزري، مانند توان، بسامد مدولاسيون و شعاع باريکه ليزري، و نيز مشخصه هاي اپتيکي و گرمايي ماده برتابيده و محيط اطراف آن، مانند ضريب جذب اپتيکي و ضرايب رسانندگي و پخش گرمايي، وابسته است از خود رفتاري شبيه به يک موج گرمايي ميراشونده نشان مي دهد. علاوه براين، تابع توزيع مزبور را براي يک نمونه معين (GaAs) به روش عددي مورد بررسي قرار داده ايم. نتايج به دست آمده نشان مي دهند که تغيير بسامد مدولاسيون تاثير چنداني بر رفتار کلي انتشار موج گرمايي ندارد. از سوي ديگر معلوم شده است که افزايش بسامد مدولاسيون علاوه بر اينکه موجب کاهش دماي سطح نمونه مي گردد، ميرابي سيگنال گرما نوري را نيز سرعت مي بخشد.

© حقوق سایت محفوظ است