۱۳۹۶-۰۷-۱۵

مقاله بورس کالاهاي كشاورزي در ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۴ در جستارهاي اقتصادي از صفحه ۹ تا ۳۴ منتشر شده است.
نام: بورس کالاهاي كشاورزي در ايران
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بورس كالا
مقاله قراردادهاي آتي
مقاله پيمان آتي
مقاله مديريت ريسک
مقاله چارچوب نهادي
مقاله قانوني
مقاله حقوقي و نظارتي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صباغ كرماني مجيد
جناب آقای / سرکار خانم: عزيزي فيروزه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مديريت ريسك قيمت يكي از مهم ترين مباحث اقتصادي است. در اين خصوص اقدامات تاميني از جمله مهم ترين روشهاي كاهش و تعديل ريسك است. به دليل ماهيت عرضه و تقاضاي محصولات کشاورزي، قيمت اين محصولات نوسانات زيادي دارد. اين نوسانات از جمله مهم ترين دلايل برقراري بازارهاي آتي است. در يک تعريف عام عبارت «بورس كالا» به هر بازار متشكل كه در آن داد و ستد انجام مي گيرد گفته مي شود. سازوکار تمركز دادوستد در اين بازارها، رقابتي موثر بين خريداران و فروشندگان ايجاد مي كند. اين تعريف مي تواند بورسهايي از نوع حراج حضوري را نيز شامل شود.
امروزه، هم زمان با بحث آزادسازي داد و ستد كالاهاي كشاورزي در بسياري از كشورها و عدم تمايل دولتها به حمايت از محصولات كشاورزي، نياز به ايجاد بورسهاي كالا به منظور فراهم نمودن زمينه اي براي كشف قيمت محصولات كشاورزي و سازوکار داد و ستد فيزيكي اين محصولات بيش از پيش آشكار مي شود.
نخستين گام براي ايجاد بورس كالا شناسايي سازوكارها، ويژگي ها، ابزارها، نهادهاي اجرايي، نظارتي، حقوقي و قانوني آن است. در اين مقاله ضمن معرفي بورس كالا و ويژگي هاي آن، ابزارهاي قابل دادوستد از قبيل قراردادهاي آتي و پيمان آتي و ويژگي هايشان مورد بررسي قرار مي گيرد. سپس به چارچوب نظارتي نهادي و قانوني بورس كالا پرداخته مي شود و شاخصهاي ورود كالا به بورس معرفي و پيامدهاي ايجاد بورس كالاهاي كشاورزي در كشور بررسي مي شود.

© حقوق سایت محفوظ است