۱۳۹۵-۰۴-۰۳

مقاله به کار گيري آناليز SWOT در مديريت يكپارچه مناطق ساحلي (مورد مطالعاتي سه استان شمالي كشور) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در علوم و تكنولوژي محيط زيست از صفحه ۱۲۹ تا ۱۴۲ منتشر شده است.
نام: به کار گيري آناليز SWOT در مديريت يكپارچه مناطق ساحلي (مورد مطالعاتي سه استان شمالي كشور)
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مناطق ساحلي ايران
مقاله مديريت پسماند شهري
مقاله ICZM ،DSS ،SWOT ،QSPM

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: هراتي سيداميرناصر
جناب آقای / سرکار خانم: وفايي فريدون
جناب آقای / سرکار خانم: عبداله زاده رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با توجه به اين كه بخش قابل ملاحظه اي از جمعيت جهان در كنار سواحل زندگي مي كنند و با عنايت به رشد روزافزون جمعيت و به تبع آن افزايش توليد پسماند شهري بررسي تاثيرات متقابل مديريت سواحل و مديريت پسماند نقش بسيار مهمي در ارايه يك سيستم بهينه دارد.
در اين تحقيق سعي بر آن شده تا با شناخت سه استان شمالي كشور و بررسي مديريت كنوني پسماند و وضعيت موجود و همچنين تجزيه و تحليل آن، ابتدا با توجه به مديريت سواحل و جايگاه مديريت پسماند در مبحث فوق به كمك مدل سيستم هاي حمايت از تصميم گيري (DSS) سناريوي برتر در خصوص مديريت پسماند شناسايي شود؛ سپس با كمك روش SWOT (نقاط قوت، ضعف، تهديدها و فرصت ها) و ماتريس كمي برنامه ريزي راهبردي QSPM اولويت راهبردهاي مديريت پسماند در مديريت سواحل استان هاي شمالي طبقه بندي گردد تا صحت سناريوي برتر به دست آمده در مدل سيستم حمايت از تصميم گيري مشخص شود. نتايج نشانگر آن است كه روش ارائه شده سازگاري مناسبي با مديريت پسماند شهري داشته و دقت تصميم گيري ها را افزايش مي دهد.

© حقوق سایت محفوظ است