۱۳۹۵-۰۱-۰۸

مقاله به کارگيري روش کنترل بهينه در تحليل سياست هاي پولي و مالي بر متغيرهاي اقتصاد ايران با تاکيد بر بخش خارجي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پائيز و زمستان ۱۳۸۹ در مطالعات اقتصاد بين الملل (International Economic Studies) (انگليسي) از صفحه ۸۱ تا ۱۰۰ منتشر شده است.
نام: به کارگيري روش کنترل بهينه در تحليل سياست هاي پولي و مالي بر متغيرهاي اقتصاد ايران با تاکيد بر بخش خارجي
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نظريه کنترل بهينه
مقاله سياست هاي پولي و مالي
مقاله سيستم همزمان
مقاله مدل اقتصاد سنجي کلان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رجبي مصطفي
جناب آقای / سرکار خانم: رنجبر همايون
جناب آقای / سرکار خانم: تدين فوژان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين مقاله با هدف بررسي تاثيرگذاري و تعامل سياست هاي پولي و مالي بر متغيرهاي پولي و حقيقي در اقتصاد ايران، تحليل هاي خود را بر اساس طراحي مسيرهاي بهينه ابزار هاي پولي و مالي طي دوره ۳۸۵-۱۳۴۲ و استفاده از نظريه کنترل بهينه قرار داده است. لذا با بهره گيري از يک الگوي اقتصاد سنجي کلان در قالب سيستم معادلات همزمان، تعادل همزمان بخش هاي حقيقي و پولي اقتصاد با تاکيد بر نقش تجارت خارجي کشور مورد بررسي قرار گرفته و در تعيين اين مسيرها نظريه کنترل بهينه به کار گرفته شده است. اهميت روز افزون تجارت خارجي و ارتباط تنگاتنگ رشد و توسعه اقتصادي کشور ايران با تجارت خارجي لزوم بررسي و اتخاذ سياست هاي بلند مدت را بر اساس روابط موجود بين عوامل توليد بيشتر نمايان مي کند. واردات به عنوان يکي از عوامل توليد در رشد اقتصادي نقش مهمي بر عهده دارد. لذا در مقاله حاضر واردات يکي از اهداف اصلي اقتصاد کلان در طراحي سناريوهاي مختلف در نظر گرفته شده است. نتايج حاصل از بکارگيري اين نظريه با توجه به در نظر گرفتن نرخ رشد ثابت خطي و پايدار براي متغيرهاي هدف نشان مي دهد که در اقتصاد ايران توجه همزمان به دو ابزار پولي و مالي و نه تنها به يک ابزار در کنترل بهينه متغيرهاي هدف و رساندن آنها به مقدار مطلوبشان موثرتر است و اين مهم مگر در سايه تعامل و همکاري دولت و بانک مرکزي امکان پذير نيست.

© حقوق سایت محفوظ است