۱۳۹۴-۱۲-۲۳

مقاله بهينه سازي خواص مکانيکي، ديناميکي و گرمايي آميزه رويه تاير راديال سواري کارآمد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد و تير ۱۳۹۲ در علوم و تکنولوژي پليمر (فارسي) از صفحه ۱۲۶ تا ۱۳۸ منتشر شده است.
نام: بهينه سازي خواص مکانيکي، ديناميکي و گرمايي آميزه رويه تاير راديال سواري کارآمد
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تاير
مقاله رويه
مقاله مقاومت غلتشي
مقاله آميخته دوده
مقاله روغن آروماتيک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قريشي ميرحميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: نادري قاسم
جناب آقای / سرکار خانم: كشاورز علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در پژوهش حاضر، بهينه سازي خواص مکانيکي، ديناميکي و گرمايي آميزه رويه تاير راديال سواري با تاکيد بر نقش و اثر سه جزء شتاب دهنده، دوده و روغن آروماتيک انجام شد. بدين منظور، ابتدا فرمول بندي مبنا بر پايه دو کائوچوي SBR/BR و گوگرد و ساير اجزاي آميزه کاري و بدون سه بخش ياد شده در نظر گرفته شد. اثر دو سامانه شتاب دهنده CBS/TMTD و TBBS/TMTD در مقادير و نسبت هاي مختلف و به شکل نيمه کارا روي خواص آميزه مبنا بررسي شده و بر اين اساس سامانه شتاب دهنده مناسب انتخاب شد. سپس، آميخته دوده هاي N330 و N550 در مقادير و نسبت هاي مختلف به آميزه اضافه شد و خواص آن بررسي و مقايسه شد تا مقدار بهينه آميخته دوده اي N330/N550 مشخص شود. سرانجام، با مطالعه اثر مقادير مختلف روغن آروماتيک روي خواص آميزه رويه تاير، مقدار آن و نيز خواص بهينه آميزه نهايي مشخص شد. براي تعيين خواص بهينه آميزه نهايي آزمون هاي مکانيکي (استحکام کششي، درصد ازدياد طول تا پارگي، خستگي، سايش، سختي و جهندگي)، آزمون هاي ديناميکي شامل DMTA در حالت کششي و همچنين آزمون گرمااندوزي انجام شد. نتايج نشان داد، خواص بهينه آميزه در سامانه شتاب دهنده CBS به مقدار ۰٫۸ قسمت وزني و TMTD به مقدار ۰٫۷ قسمت وزني، آميخته دوده هاي N330/N550 به نسبت ۲۰/۴۰ و روغن آروماتيک به مقدار ۱۵ قسمت وزني حاصل مي شود.

© حقوق سایت محفوظ است