۱۳۹۵-۰۴-۱۲

مقاله بهينه سازي استخراج آگار از جلبک Gracilaria corticata در خليج فارس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در اقيانوس شناسي از صفحه ۲۹ تا ۳۶ منتشر شده است.
نام: بهينه سازي استخراج آگار از جلبک Gracilaria corticata در خليج فارس
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله Gracilaria corticata
مقاله استخراج آگار
مقاله قدرت ژل
مقاله خليج فارس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كارخانه يوسفي مهديه
جناب آقای / سرکار خانم: فيلي زاده يوسف
جناب آقای / سرکار خانم: رجبي اسلامي هومن
جناب آقای / سرکار خانم: ماشين چيان مرادي علي
جناب آقای / سرکار خانم: آبرومند پرويز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
استخراج آگار از جلبک گراسيلاريا کورتيکاتا Gracilaria corticata (براي بيشتر کردن بازده آگار و قدرت ژل بهتر) از طريق بررسي تاثير برخي متغيرهاي استخراج مانند زمان خيساندن، دماي خيساندن، نسبت آب-جلبک و دما و زمان استخراج و همچنين روش استفاده از سود انجام شده است. نتايج نشان داد که عملکرد آگار تحت تاثير همه پارامترهاي استخراج است. روش بهينه استخراج آگار شامل اين موارد است: دماي خيساندن ۴۰ درجه، زمان خيساندن ۱ ساعت، نسبت جلبک-آب ۱:۱۰۰، دماي استخراج ۹۰ درجه، زمان استخراج ۱٫۵ ساعت. در روشهاي بازي، سود ۵% در دماي استخراج ۸۰ درجه بيشترين بازده را داشت. همچنين برخي خواص فيزيکي و شيميايي آگار از قبيل قدرت ژل آگار و ميزان سولفات آن بررسي گرديد. نتايج نشان داد که قدرت ژل در تمامي تيمارها داراي همبستگي منفي با ميزان سولفات بود.

© حقوق سایت محفوظ است