۱۳۹۶-۰۷-۱۴

مقاله بهره برداري بهينه از مخزن با استفاده از مدل برنامه ريزي خطي و كاربرد آن در سد وشمگير که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر – دی ۱۳۸۴ در علوم كشاورزي و منابع طبيعي از صفحه ۲۷ تا ۳۵ منتشر شده است.
نام: بهره برداري بهينه از مخزن با استفاده از مدل برنامه ريزي خطي و كاربرد آن در سد وشمگير
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله برنامه ريزي خطي
مقاله بهينه سازي
مقاله شبيه سازي
مقاله بهره برداري از سد
مقاله منحني فرمان و سد وشمگير

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نجفي محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: خياط خلقي مجيد
جناب آقای / سرکار خانم: هاشم پور جعفر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سدهاي بزرگ و کوچک ساخته شده در ايران که اکنون در حال بهره برداري مي باشند يا فاقد قانون بهره برداري اصولي و مناسب هستند و يا به دليل تغيير در حجم تقاضا و حجم مخزن از زمان ساخت تاکنون، دستورات بهره برداري آنها تغيير کرده است. لذا براي استفاده صحيح و اصولي از جمله مخازن سدها، بايد يک سياست بهره برداري صحيح و اصولي تعيين شود. سد وشمگير نيز پس از حدود ۳۰ سال بهره برداري دچار کاهش حجم ذخيره شده و نيازهاي پايين دست آن تغيير کرده است. لذا اين تحقيق با هدف بررسي وضعيت فعلي بهره برداري و ارايه سياست بهره برداري بهينه و مناسب براي مخزن سد صورت گرفته است. بر همين اساس با استفاده از الگوي برنامه ريزي خطي، مدل بهينه سازي بهره برداري از مخزن سد مورد نظر توسعه داده شد. با استفاده از داده هاي جريان ورودي و نيازها و تبخير شبيه سازي سيستم مخزن انجام گرفت و منحني هاي فرمان با قابليت هاي اعتماد ۵۰، ۷۵، ۸۵ و ۹۵ درصد براي بهره برداري بهينه و مناسب از مخزن ارايه گرديد. نتايج بدست آمده نشان مي دهند که سياست بهره برداري کنوني مخزن تنها در ماه هاي پرآب توانايي تامين نيازها را دارد، در صورتي که ماه هاي بحراني مصرف، ماه هاي کم آب هستند. ضمن اين که در اين سياست روي سيلاب هاي احتمالي مديريتي اعمال نشده و سرريزهاي شديدي در تعدادي از ماه ها و سال هاي آماري ديده مي شود. ميزان ذخيره مخزن با استفاه از برنامه ريزي خطي در حدود ۱۷ درصد بيشتر از روش بهره برداري کنوني مخزن برآورد گرديد. ميانگين تامين نياز ماهانه با استفاده از روش هاي بهره برداري S و SQ به ترتيب در حدود ۴۶٫۲۳ و ۴۷٫۶۳ درصد، مي باشد در صورتي که اين مقدار در روش بهره برداري کنوني مخزن در حدود ۳۸٫۷ درصد مي باشد.

© حقوق سایت محفوظ است