۱۳۹۵-۰۱-۱۳

مقاله بهبود توليد آرتميزينين در ريشه هاي مويين گياه درمنه خزري (Artemisia annua) با استفاده از باکتري استافيلوکوکوس اورئوس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۹۲ در گياهان دارويي از صفحه ۸۲ تا ۹۰ منتشر شده است.
نام: بهبود توليد آرتميزينين در ريشه هاي مويين گياه درمنه خزري (Artemisia annua) با استفاده از باکتري استافيلوکوکوس اورئوس
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آرتميزينين
مقاله درمنه خزري
مقاله آگروباکتريوم رايزوژنز
مقاله استافيلوکوکوس اورئوس
مقاله ريشه مويين

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بنده علي الهه
جناب آقای / سرکار خانم: كيهانفر مهرناز
جناب آقای / سرکار خانم: اصغري غلامرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: آرتميزينين، يک متابوليت ثانويه گياهي است که عليه مالارياي مقاوم به درمان به کار مي رود، همچنين خاصيت ضدويروسي و ضد سرطاني آن ثابت شده است. در سال هاي اخير تلاش هاي متعددي براي افزايش توليد آرتميزينين از طريق کشت بافت صورت گرفته است.
هدف: در اين پژوهش تاثير باکتري استافيلوکوکوس اورئوس بر توليد آرتميزينين در ريشه هاي مويين درمنه خزري بررسي شد.
روش بررسي: نژاد هاي A7 و Ar318 آگروباکتريوم رايزوژنز براي القاي ريشه مويين استفاده شد. ۲ گروه ريزنمونه تهيه شد، در اولين گروه برگ ها از ۲ انتها برش يافت (ريزنمونه ۱) و در دومين گروه ساقه از ناحيه گره برش يافت (ريزنمونه ۲). سوسپانسيون آگروباکتريوم (A7 و Ar318) به محل زخم ريزنمونه هاي ۱ و محل گره در ريزنمونه هاي ۲ تزريق شد. ماهيت تراريختگي ريشه ها با تکثير ژن rolB و به وسيله واکنش زنجيره اي پلي مراز (PCR) تاييد شد. پس از تحريک ريشه هاي مويين با باکتري استافيلوکوکوس اورئوس، آناليز کروماتوگرافي گازي (GC) به منظور تعيين مقدار آرتميزينين توليد شده در ريشه ها انجام شد.
نتايج: ريشه هاي مويين ۵ الي ۱۰ روز پس از آلودگي با آگروباکتريوم تنها توسط نژاد A7 ظاهر شدند. ريشه ها از محل زخم در ريزنمونه هاي ۲ ظاهر شدند ولي ريز نمونه هاي ۱ نکروزه شدند. بالاترين مقدار آرتميزينين در ريشه هاي مويين تيمار شده با سوسپانسيون استافيلوکوکوس اورئوس، ۰٫۱۳۳ ميلي گرم بر گرم وزن خشک محاسبه شد.
نتيجه گيري: نتايج نشان داد که فاکتورهاي مختلفي مانند منبع ريزنمونه ها و نژاد آگروباکتريوم در القاي ريشه موثر مي باشند. همچنين باکتري استافيلوکوکوس اورئوس در تحريک افزايش توليد آرتميزينين در ريشه هاي مويين درمنه خزري موثر مي باشد.

© حقوق سایت محفوظ است