۱۳۹۶-۰۶-۲۶

مقاله بكارگيري مدل اعتقاد بهداشتي در اتخاذ رفتارهاي پيشگيري كننده از بيماريهاي منتقله از راه تماس (S.T.Ds) در دانشجويان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۱ در افق دانش از صفحه ۲۶ تا ۳۴ منتشر شده است.
نام: بكارگيري مدل اعتقاد بهداشتي در اتخاذ رفتارهاي پيشگيري كننده از بيماريهاي منتقله از راه تماس (S.T.Ds) در دانشجويان
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ايدز
مقاله مدل آموزش بهداشت
مقاله بيرجند

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ميري محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: فاني محمدجواد
جناب آقای / سرکار خانم: مطلبي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: ناظمي سيدحسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه ايدز از جمله بيماريهاي عفوني جدي در جهان است كه آرزوي استيلاي بشريت بر بيماريهاي عفوني را به ياس تبديل نموده است. به استناد آمار در هر دقيقه ۵ جوان به HIV آلوده مي شوند.
براي پيشگيري مي توان با انجام اقدامات آموزشي خطر انتشار عفونت را محدود نمود كه در اين راستا نقش آموزش بهداشت كليدي خواهد بود. هدف پژوهش بكارگيري مدل H.B.M در اتخاذ رفتارهاي پيشگيري كننده از STD در دانشجويان و تعيين متغيرهاي عمده بر اساس مدل اعتقاد بهداشتي مي باشد، با توجه به اينكه آموزش بهداشت بر اساس مدلها مي تواند در جهت اتخاذ رفتارهاي بهداشتي موثر باشد لذا بر اساس مطالعات انجام شده كه يكي از بهترين مدلهاي پيشگيري بيماريها مدل اعتقادي (H.B.M) ساخته است. اين مدل براساس تئوري رفتار رواني (Psychological and Behaviour) ساخته شده و بر اين مساله تاكيد دارد كه رفتار انسان متكي بر دو متغير عمده است:
۱- ارزشي كه توسط فرد بر روي هدف و نتيجه كار گذارده مي شود.
۲- پيش بيني و تخمين فرد از احتمال رسيدن به هدف در صورتي كه آن رفتار را انجام داده باشد.
در اين مطالعه ۵۰۰ نفر دانشجو به روش نمونه گيري طبقه اي و تصادفي از كليه دانشگاههاي بيرجند مورد بررسي قرار گرفتند.
هدف كلي تحقيق تعيين متغييرهاي مدل اعتقاد بهداشتي (منافع درك شده- شدت درك شده، اطلاعات دموگرافيك و آگاهي نسبت به بيماريهاي قابل انتقال از راه تماس) در اتخاذ رفتارهاي پيشگيري كننده از عفونت هاي مسري از راه تماس و STD مي باشد. ابزار گردآوري اطلاعات شامل پرسشنامه اي حاوي متغيرهاي مدل بوده كه اعتبار آن به روش اعتبار محتوايي Content Validity و اعتماد علمي يا پاياني آن به وسيله روش بازآزمايي (Test-re-test) سنجيده شده است. ۱۰٫۳% دانشجويان با STD آشنا نبودند.
۸۵٫۵% دانشجويان دانشگاه آزاد با STD آشنايي نداشتند كه بين دانشگاه محل تحصيل و آگاهي دانشجويان ارتباط معني داري وجود داشت. ميانگين حساسيت درك شده در دانشجويان علوم پايه ۲۱٫۲۸ بود كه در اين مورد اختلاف معني داري با رشته تحصيلي وجود نداشت. نتايج اين پژوهش نشان داد كه بين دانشگاه محل تحصيل و آگاهي دانشجويان نسبت به درك STD ارتباط معني داري وجود داشت، ولي بين حساسيت درك شده و رشته تحصيلي اختلاف معني داري وجود ندارد. همچنين نتايج نشان داد كه بين شدت درك شده و رشته تحصيلي اختلاف معني داري وجود ندارد. با توجه به نتايج بدست آمده و د ر معرض بودن جوانان به نظر مي رسد لزوم و اهميت آموزش جوانان در اولويت مي باشد و با توجه به اينكه در امر آموزش ايدز اهتمام فراواني شده ليكن تاكيد مي شود از روش ها و مدل هاي مناسب آموزش بهداشت براي آموزش جوانان استفاده شود.

© حقوق سایت محفوظ است