۱۳۹۵-۰۱-۱۸

مقاله بسترها و چالش هاي اعمال سياست رشد هوشمند شهري (مورد مطالعه خرم آباد لرستان) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در فصل نامه جغرافيايي چشم انداز زاگرس از صفحه ۵۷ تا ۷۹ منتشر شده است.
نام: بسترها و چالش هاي اعمال سياست رشد هوشمند شهري (مورد مطالعه خرم آباد لرستان)
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رشد هوشمند شهري
مقاله خرم آباد
مقاله اسپرال شهري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سيف الديني فرانك
جناب آقای / سرکار خانم: پوراحمد احمد
جناب آقای / سرکار خانم: داريش رضوان
جناب آقای / سرکار خانم: نادردهقاني الوار سيدعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بر اساس آمارهاي موجود تعداد شهرهاي ايران در سال ۱۳۳۵، ۱۱۹ شهر بوده است درحاليکه درسال ۱۳۹۰ به ۱۲۰۰ شهر افزايش يافته است.به تعبيري در هر سال ۱۹,۶ شهر به تعداد شهرهاي کشور اضافه يعني هرماه ۱,۶ ياهر ۱۸ روز يک شهر به شهرهاي کشور افزوده شده است.اين روند در ۱۵ سال اخير شتاب بيشتري داشته و هر ۹ روز شاهد اضافه شدن يک شهر به تعداد شهرهاي کشور هستيم.بر اساس آمارهاي موجود وسعت و جمعيت شهر خرم آباد تا سال ۱۳۹۰ به طور چشمگيري افزايش يافته است.در اين مدت مساحت شهر ۱۴٫۸ برابر و جمعيت آن ۱۶٫۱ برابرافزايش يافته است.تعادل بين روند افزايش مساحت و جمعيت شهر خرم آباد به اين معنا نيست که عليرغم روند افزايش شهروند توسعه اسپرال شهر کنترل و فشرده سازي صورت گرفته است بلکه بر اساس اسناد تاريخي بسياري از باغات و فضاهاي بکر طبيعي که در سالهاي قبل درمحدوده شهربوده اند، در سالهاي اخير به کلي نابود وزير بافت اغلب مسکوني رفته و آثاري از آنها برجايي نمانده است.علاوه برافزايش جمعيت شهر خرم آباد بويژه در ۵۰ سال اخير، رشد افقي در طول دره خرم آباد و امتداد رودخانه و هجوم بافت مسکوني شهري به زمينهاي زراعي، باغات و دامنه هاي ارتفاعات بويژه در قسمت شمال و شمال غرب و شرق اين شهر، سيما و ريخت ناهمگون و نامتعارفي ايجاد نموده است جهت بررسي توسعه ناهمگون به ويژه توسعه پراکنده آن، اين پژوهش به روش توصيفي پيمايشي انجام شده است.بر اساس نتايج اين تحقيق نظام برنامه ريزي غير علمي،اوضاع اقتصادي شهر، نگرش هاي شهروندان ناکارآمدي نظام ارزيابي و نظارت پروژه هاي شهري از مهمترين بسترهاي پراکنده رويي و بدقوارگي کالبد شهر، نقصان در زيرساخت ها، تنزل کميت وکيفيت ارائه خدمات مديريت شهري به شهروندان و توزيع ناهماهنگ کاربري ها از مهمترين چالش هاي فراروي مديريت شهري براي اعمال سياست هاي نوين شهري از جمله سياست رشد هوشمند است.

© حقوق سایت محفوظ است