۱۳۹۶-۰۶-۲۷

مقاله بزهكاران يقه سفيد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۳ در مدرس علوم انساني از صفحه ۶۱ تا ۸۳ منتشر شده است.
نام: بزهكاران يقه سفيد
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جرم
مقاله يقه سفيد
مقاله قدرت و نفوذ مؤثر و جاهت عمومي و هوشياري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: موسوي مجاب سيددريد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بيش از شش دهه از زمان انتشار اثر مهم و ماندگار “ادوين اچ. ساترلند”۱ تحت عنوان “جرم يقه سفيدي”۲ مي گذرد. وي اين موضوع را به اعتبار اهميت آن براي جامعه مدني آمريكا تشريح كرد و در اين مسير، آغازگر اهتمام دقيق و انجام پژوهشهاي جرم شناسانه عميقي شد كه بعدها از سوي جرم شناسان بزرگي دنبال گرديد.
بر اساس ديدگاه جرم شناسان، “بزهكاران يقه سفيد”۳ كه اصولا فاقد وجدان اخلاقي اند، از يك سو، از توان و استعداد بزهكاري بسيار زيادي برخوردارند و از سوي ديگر، ميزان سازگاري و قابليت اجتماعي آنان نيز بالا است. همين امر، مبين آسيبهاي احتمالي ناشي از حالت خطرناك اين بزهكاران خوش سيما است.
بزهكاران يقه سفيد، اغلب به طبقات اجتماعي بالا- اعم از سياسي، اقتصادي يا اجتماعي- تعلق دارند و با بهره گيري از قدرت و نفوذ موثر خود، به ارتكاب جرايمي همچون كلاهبرداري، اختلاس، ارتشا، جعل، سوء استفاده از كارتهاي اعتباري و ديگر جرايم مشابه اقدام مي كنند. آنها به لحاظ ظاهر آراسته، و جاهت عمومي و در پناه هوشياري و مقبوليت اجتماعي، بزهكاران “يقه سفيد” نام گرفته اند. در نتيجه اقدامات بزهكارانه آنان، گاه تا مدتها آثار شوم و دهشت باري بر ابعاد ساختاري جامعه به ويژه بعد اقتصادي سايه مي افكند. لذا، بررسي و مطالعه جرم يقه سفيدي از ديدگاه جرم شناختي، با توجه به گسترش روز افزون اين جرم و پيامدهاي مخرب آن در جوامع، و لزوم اتخاذ تدابير اساسي و موثر در برخورد با بزهكاران يقه سفيد، ضروري مي نمايد.

© حقوق سایت محفوظ است