۱۳۹۶-۰۷-۰۱

مقاله برنامه ريزي چند منظوره جنگل با استفاده از مدل رياضي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۳ در پژوهش و سازندگي از صفحه ۲۳ تا ۳۴ منتشر شده است.
نام: برنامه ريزي چند منظوره جنگل با استفاده از مدل رياضي
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله برنامه ريزي جنگل
مقاله تصميم گيري با معيارهاي چندگانه
مقاله مديريت جامع جنگل
مقاله جنگلهاي خزري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صفي صمغ آبادي اعظم دخت
جناب آقای / سرکار خانم: معمارياني عزيزاله
جناب آقای / سرکار خانم: اماني منوچهر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله يك مدل رياضي چند هدفه براي برنامه ريزي مديريت جامع جنگل ارايه شده است. اين مدل با هدف اعمال مديريت پايدار جنگل در قالب توسعه پايدار سرزمين و براي يك برنامه ريزي بلندمدت طراحي گرديده است. چندمنظوره بودن طرحهاي مديريت جنگل كه ديگر يك ضرورت اجتناب ناپذير شده اهداف متعددي به غير از توليد چوب را در برنامه ريزي مورد توجه قرار مي دهد. در اين تحقيق اهدافي از جمله: حداكثر سازي جذب كردن، ارزش فعلي خالص درآمد، حجم توده سرپا، ميزان اشتغال و حداقل سازي ميزان فرسايش خاك در افق برنامه ريزي در نظر گرفته شده اند. براي تلفيق اهداف از روش Lp-norm استفاده شده است. مدل براي برنامه ريزي جامع جنگلهاي حوضه ۳۰ رامسر به كار گرفته شده است. تحليل حساسيت نتايج با نرمهاي مختلف و تخصيص وزنهاي گوناگون به اهداف انجام شده است.

© حقوق سایت محفوظ است