۱۳۹۵-۰۴-۱۳

مقاله برنامه درسي اصلي (Core Curriculum) در آموزش پزشکي: معرفي چند رويکرد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در اسفند ۱۳۹۰ در مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي از صفحه ۱۲۶۳ تا ۱۲۷۳ منتشر شده است.
نام: برنامه درسي اصلي (Core Curriculum) در آموزش پزشکي: معرفي چند رويکرد
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رويکرد
مقاله برنامه درسي اصلي
مقاله آموزش مبتني بر پيامد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: يماني نيكو
جناب آقای / سرکار خانم: فيروزآبادي نسرين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: استفاده از رويکردهاي مفيد به عنوان چهارچوبي منطقي جهت تعيين برنامه درسي اصلي از ايجاد اطلاعات اضافي در برنامه درسي پيشگيري مي نمايد. هدف از اين مطالعه معرفي برخي از رويکردهاي مفيد جهت تعيين برنامه درسي اصلي در علوم پزشکي بوده است.
روش ها: مطالعه حاضر يک مطالعه مروري است که از طريق جستجوي منابع الکترونيکي شامل پاب مد، اريک، گوگل اسکولار و نيز جستجوي دستي منابع کتابخانه اي انجام گرديد. کليد واژه هاي مورد استفاده شامل برنامه اصلي (core curriculum)، رويکرد (approach) و آموزش مبتني بر پيامد (outcome based curriculum) بوده است.
نتايج: در کل ۱۰۵ مقاله و مورد به دست آمد که با توجه به شاخص هاي مورد نظر، ۳۲ مورد تحت بررسي و مطالعه قرار گرفت. تاکنون رويکردهاي متعددي جهت تعيين برنامه درسي اصلي توسط برنامه ريزان درسي در آموزش پزشکي اتخاذ يا پيشنهاد شده است. اين مرور برخي از رويکردهاي موثر در عرصه آموزش پزشکي را معرفي مي کند.
نتيجه گيري: لازم است تا برنامه ريزان درسي با استفاده از رويکرد هاي موثر در آموزش پزشکي، محتواي ضروري و مورد نياز فراگيران با توجه به نيازهاي جامعه، و در راستاي ارائه خدمات مطلوب به بيماران را فراهم نمايند و بينش نياز به بازنگري برنامه درسي و کاهش بار اضافي محتواي برنامه درسي را از دست ندهند.

© حقوق سایت محفوظ است