۱۳۹۵-۰۵-۰۵

مقاله بررسي کيفيت زندگي ماماهاي شاغل در بيمارستانهاي شهر همدان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد و تير ۱۳۹۲ در پايش از صفحه ۲۸۳ تا ۲۸۸ منتشر شده است.
نام: بررسي کيفيت زندگي ماماهاي شاغل در بيمارستانهاي شهر همدان
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ماما
مقاله کيفيت زندگي
مقاله سلامت جسمي
مقاله سلامت رواني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: معصومي سيده زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: ميرزايي خديجه
جناب آقای / سرکار خانم: شبيري فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: خداكرمي بتول
جناب آقای / سرکار خانم: منتظري علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تغييرات ايجاد شده در نظامهاي بهداشتي – درماني و تعهد در قبال کيفيت ارايه مراقبت باعث توجه به اين مطلب گرديده که چگونه مي توان حرف و گروه پزشکي را از شغل و کيفيت زندگي خود راضي نمود و چه مواردي با سطح رضايت آنها در رابطه است. از آنجا که ماماها نيز جزو اين گروه به حساب مي آيند عوامل استرس آور مي تواند براي آنها تهديدي رواني – اجتماعي به حساب آورده شوند. اين مطالعه از نوع مطالعات توصيفي – تحليلي مي باشد. جامعه مورد بررسي از ماماهاي شاغل بخش هاي زايمان و مامايي بيمارستان فاطميه (دولتي) و همچنين بيمارستان بوعلي (خصوصي) و بيمارستان آتيه (وابسته به سازمان تامين اجتماعي) همدان انتخاب شدند. ابزار جمع آوري اطلاعات فرم کوتاه بررسي پيامد سلامت (SF-36) بوده و با روش سرشماري کليه ماماهاي شاغل در اين مراکز مورد بررسي قرار گرفتند. نتايج نشان داد در تمامي حيطه هاي کيفيت زندگي ماماهاي شاغل در بخش زايمان وضعيت بهتري داشته اند و به نظر مي رسد که ماماهاي شاغل در بخش زنان در بسياري از حيطه هاي اندازه گيري شده حتي از ماماهاي شاغل در بخش اورژانس وضعيت بدتري داشتند. استفاده از مهارتهاي باليني متناسب با حرفه آموخته شده از دلايل افزايش کيفيت زندگي مي تواند باشد و استفاده از ماماها در بخشهاي تخصصي مربوطه مي تواند به کارآمدي بيشتر آنها منجر شود.

© حقوق سایت محفوظ است