۱۳۹۵-۰۱-۱۹

مقاله بررسي کارايي غشاء پوسته تخم مرغ در جذب فنل از محلول هاي مائي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در سلامت و بهداشت اردبيل از صفحه ۷ تا ۱۷ منتشر شده است.
نام: بررسي کارايي غشاء پوسته تخم مرغ در جذب فنل از محلول هاي مائي
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله غشاء
مقاله فنل
مقاله جذب
مقاله پوست تخم مرغ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دارايي هستي
جناب آقای / سرکار خانم: نوري سپهر محمد
جناب آقای / سرکار خانم: كمالي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: دارابي فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: فنل از جمله آلاينده هاي سمي در فاضلاب هاي صنعتي مي باشد که مي تواند بر روي تصفيه بيولوژيکي فاضلاب تاثير نامطلوب بگذارد. روش هاي معمول براي حذف اين فلز از فاضلاب اغلب گران قيمت هستند، بنابراين نياز به يک روش ارزان قيمت و در دسترس براي تصفيه پساب وجود دارد. هدف از تحقيق حاضر توسعه يک متد اقتصادي، سريع و در دسترس براي حذف آلاينده هاي آلي سمي از فاضلاب با استفاده از غشاء پوست تخم مرغ است.
روش کار: در اين مطالعه تاثير پارامترهاي گوناگون همچون pH، زمان تماس، دما، مقدار غشاء و غلظت اوليه فنل بررسي شد. سپس مدل مرکب مرکزي (CCD) جهت ارزيابي تاثير اين متغيرها به کار گرفته شد. همچنين مشخصات شيميايي و فيزيکي غشاء با استفاده از آناليز SEM و XRF بررسي گرديد.
يافته ها: نتايج نشان داد که مقادير بهينه براي pH، مقدار غشاء، زمان تماس، دما و غلظت اوليه فنل به ترتيب ۳٫۶۳، ۳٫۷۸ گرم، ۱۱۵٫۵ دقيقه، ۲۰ درجه سانتيگراد و ۵ ميلي گرم در ليتر به دست آمد. همچنين نتايج آناليز CCD نشان داد که pH و غلظت فنل پارامترهاي اساسي موثر در راندمان هستند.
نتيجه گيري: نتايج نشان داد که پوست تخم مرغ بعنوان يک ماده زائد به دست آمده از صنايع غذايي، مي تواند به عنوان يک جاذب موثر براي حذف فنل و ديگر آلاينده هاي آلي استفاده شود.

© حقوق سایت محفوظ است