۱۳۹۵-۰۳-۲۷

مقاله بررسي کارايي شهرداري هاي استان کردستان با استفاده از روش تحليل پوششي داده ها (DEA) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مديريت صنعتي از صفحه ۱۰۳ تا ۱۱۹ منتشر شده است.
نام: بررسي کارايي شهرداري هاي استان کردستان با استفاده از روش تحليل پوششي داده ها (DEA)
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کارايي
مقاله تحليل پوششي داده ها
مقاله شهرداري
مقاله هزينه هاي عمران شهري
مقاله مجموعه مرجع
مقاله بازدهي متغير نسبت مقياس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمودي خوشرو اميد
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمي عابدين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
کارايي يکي از مفاهيم اقتصادي مي باشد که افزايش آن به منظور ارتقاي سطح زندگي، رفاه، آرامش و آسايش انسانها همواره مدنظر دست اندرکاران سياست و اقتصاد بوده است. به گونه اي که در تمام مکاتب و جوامع اقتصادي نيز به نحوي بر اين مفهوم تاکيد شده و در راستاي افزايش کارايي عوامل مختلف توصيه هاي سياستي مناسبي نيز ارايه شده است. در زمان حاضر با توجه به توسعه کمي و کيفي شهرها، هر روز نقش شهرداري ها در اداره و مديريت شهر پر رنگتر مي شود، بنابراين براي برنامه ريزي و عملکرد بهتر شهرداري ها اندازه گيري کارايي آنها لازم به نظر مي رسد. در اين تحقيق تلاش شده تا کارايي شهرداري هاي استان کردستان با استفاده از روش DEA و با فرض بازدهي متغير نسبت به مقياس ستاده محور (BCC-O) براي دوره ۸۷-۸۴، با در نظر گرفتن مساحت حوزه شهري، تعدادکارکنان شهرداري و درآمدهاي شهرداري به عنوان نهاده و هزينه هاي عمران شهري به عنوان ستاده (خروجي)، محاسبه گردد. نتايج بدست آمده حاکي از آن است که درسال ۸۴، ۴۷٫۶۲ درصد، در سال۸۵ ، ۲۷٫۲۷ درصد، در سال۸۶ ، ۳۱٫۸۲ درصد و در سال ۸۷، ۴۵ درصد شهرداري هاي استان کارا بوده اند. بيشترين ميانگين کارايي مربوط به سال ۸۷ و کمترين مربوط به سال ۸۵ مي باشد. همچنين بيشترين ميانگين کارايي در طول دوره، از ميان واحدهايي که داراي اطلاعات کامل بوده اند، مربوط به شهرداري سقز و کمترين ميانگين کارايي در طول دوره از آن شهرداري سريش آباد بوده است.

© حقوق سایت محفوظ است