۱۳۹۶-۰۶-۲۷

مقاله بررسي چگونگي وضعيت هاي مختلف كره ماه و اقدام به خودكشي به طريقه مسموميت دارويي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۰ در مجله روانپزشكي و روانشناسي باليني ايران (انديشه و رفتار) از صفحه ۳۲ تا ۳۷ منتشر شده است.
نام: بررسي چگونگي وضعيت هاي مختلف كره ماه و اقدام به خودكشي به طريقه مسموميت دارويي
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله وضعيت هاي ماه
مقاله اقدام به خودكشي
مقاله مسموميت دارويي
مقاله كرونوبيولوژي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طوفاني حميد
جناب آقای / سرکار خانم: موسوي سيدعباس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: در بررسي حاضر چگونگي وضعيتهاي مختلف كره ماه و رويداد اقدام به خودكشي به شيوه مسموميت دارويي مورد بررسي قرار گرفته است.
روش: بررسي به مدت سه سال قمري (شعبان ۱۴۱۶ تا شعبان ۱۴۱۹) بر روي بيماران مراجعه كننده به درمانگاه اورژانس مسمومين بيمارستان امام رضا (ع) مشهد صورت گرفت. در اين مطالعه ۱۳۴۲۲ مورد اقدام به خودكشي ثبت شده در دفاتر مراجعين بدون تفكيك از نظر موفقيت يا عدم موفقيت (اكثريت قاطع ناموفق) و جنس (بيشتر مونث) مورد بررسي قرار گرفتند. ثبت مراجعين در دفاتر بر مبناي تاريخ شمسي بود كه به معادل قمري تبديل شد. سپس روزهاي ماه قمري بر حسب چگونگي شكل ماه از نظر ناظر زميني به چهار دوره (گروه) تقسيم شده و موارد درآن جاي گرفتند (هلال و روزهاي نزديك به آن هلال تا بدر، بدر يا ماه كامل و روزهاي نزديك به آن، بدر تا هلال) داده هاي بدست آمده در هر مورد با آزمون مجذور خي مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفت.
يافته ها: نتايج نشان دادند كه بيشترين ميزان مراجعين اقدام به خودكشي به شيوه مسموميت دارويي در دوره روزهاي بدر (ماه كامل) و روزهاي نزديك به آن قرار دارد. توزيع فراواني بر حسب گروه هاي ياد شده داراي اختلاف معني دار مي باشد (P<0.05).

© حقوق سایت محفوظ است