۱۳۹۶-۰۶-۲۶

مقاله بررسي چالش هاي بازار گندم، آرد و نان پشتيباني طرح خودكفايي گندم كشور: ابعاد اقتصادي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۱ در اقتصاد كشاورزي و توسعه از صفحه ۸۳ تا ۱۰۵ منتشر شده است.
نام: بررسي چالش هاي بازار گندم، آرد و نان پشتيباني طرح خودكفايي گندم كشور: ابعاد اقتصادي
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله طرح خودكفايي گندم
مقاله سياست‌ هاي حمايتي
مقاله هدفمند ساختن يارانه نان
مقاله ضايعات گندم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمودي مصطفي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
دستيابي به خودكفايي اقتصادي در زمينه محصولات كشاورزي از جمله خواست هاي همه مردم و دولتمردان ايران است. اين تمايل در مورد محصولات راهبردي نظير گندم، كه ماده غذايي اصلي ايرانيان است. به مراتب بيشتر احساس مي‌شود. اين مقاله چالش‌ هاي موجود در بازار گندم، آرد، و نان را از ديدگاه اقتصادي مورد تحقيق قرار داده است. نتايج اين پژوهش نشان مي دهد كه نرخ حمايت اسمي در خلال دوره مورد مطالعه منفي بوده كه در حكم عدم حمايت و دريافت ماليات ضمني از گندمكاران شمرده مي‌شود. قيمت‌ هاي تضميني در طي سال هاي ۱۹۹۰-۱۹۹۱كمتر از شاخص قيمت جهاني گندم بوده است. همچنين مقدار و ارزش ضايعات گندم بالاست. به نظر مي رسد كه هدفمند ساختن يارانه نان و آزاد سازي بازار گندم در يك دوره پنج ساله باعث شتاب در دستيابي به خودكفايي خواهد شد. در پايان مقاله پيشنهادهايي جهت پشتيباني از طرح خودكفايي گندم از نظر اقتصادي ارايه شده است.

© حقوق سایت محفوظ است