۱۳۹۵-۰۴-۰۹

مقاله بررسي پيامدهاي ترجمه از انگليسي بر مقوله وجهيت در فارسي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۰ در پژوهش هاي زباني (دانشكده ادبيات و علوم انساني، دانشگاه تهران) از صفحه ۲۱ تا ۵۰ منتشر شده است.
نام: بررسي پيامدهاي ترجمه از انگليسي بر مقوله وجهيت در فارسي
این مقاله دارای ۳۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ترجمه پنهان
مقاله صافي فرهنگي
مقاله وجهيت
مقاله قطعيت
مقاله زبان فارسي
مقاله زبان انگليسي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عموزاده محمد
جناب آقای / سرکار خانم: شاه ناصري شادي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله برآنيم تا ضمن تبيين فرايند ترجمه به مثابه کنشي زباني- فرهنگي، پيامدهاي حاصل از تاثيرات پنهان ترجمه از زبان انگليسي را بر مقوله وجهيت زبان فارسي مورد بررسي قرار دهيم و در قالب يک مطالعه اوليه آن دسته از صورت هاي دستوري و نقش هاي گفتماني افعال وجهي را كه در اثر ترجمه تغيير پيدا کرده اند شناسايي کنيم. براي انجام اين کار، داده ها از گونه مکتوب روانشناسي تعليم و تربيت انتخاب گرديدند و سپس در قالب دو گروه متون ترجمه شده و تاليفي در دو مقطع زماني متفاوت به لحاظ مدت و ميزان تماس زباني دو زبان فارسي و انگليسي، طبقه بندي شدند. در نهايت پس از تجزيه و تحليل داده ها ميزان قوت و ضعف صافي فرهنگي زبان فارسي و همگرايي يا واگرايي افعال وجهي بررسي و ارزيابي شدند.

© حقوق سایت محفوظ است