۱۳۹۵-۰۳-۳۰

مقاله بررسي پروفيل سرعت و غلظت جريان گل آلود با استفاده از مدل فيزيكي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در پژوهش هاي آبخيزداري (پژوهش و سازندگي) از صفحه ۳۳ تا ۴۰ منتشر شده است.
نام: بررسي پروفيل سرعت و غلظت جريان گل آلود با استفاده از مدل فيزيكي
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بررسي آزمايشگاهي
مقاله پروفيل هاي سرعت و غلظت
مقاله جريان غليظ
مقاله جريان گل آلود

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كشتكار شيوا
جناب آقای / سرکار خانم: ايوب زاده سيدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: فيروزآبادي بهار

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور خارج کردن رسوبات انباشته شده در مخازن سدها و افزايش عمر مفيد آنها، شناخت جريان هاي گل آلود از اهميت ويژه اي برخورداراست. در اين تحقيق، فرآيند جريان گل آلود به صورت اثر عدد فرود چگالي جريان ورودي در محدوده حالت هاي زير تا فوق بحراني (عدد فرود چگالي حدود ۰٫۶ تا ۳٫۵) و از طريق تغيير ميزان بازشدگي دريچه ورودي بر پروفيل هاي سرعت و غلظت جريان گل آلود در حالت دو بعدي و در يك مدل فيزيكي بررسي شده است. مدل فيزيكي شامل فلومي به عرض ۲۰ سانتي متر و بطول ۱۲ متر و ارتفاع ۰٫۵ متر بوده است. سرعت جريان طولي در عمق با استفاده از سرعت سنج ADV اندازه گيري شده و پروفيل هاي غلظت رسوبات جريان گل آلود از روش ABS و بر اساس داده هاي پراكنش محاسبه شده اند. نتايج نشان مي دهد که افزايش ارتفاع بازشدگي دريچه زيرگذر ورودي، منجر به افزايش سرعت جريان و کاهش ضخامت جريان گل آلود مي گردد که اين پديده به نوبه خود افزايش ميزان درون آميختگي ذرات سيال محيطي و كاهش مقادير غلظت جريان را در پي خواهد داشت. همچنين نتايج نشان مي دهد که ارتفاع معادل سرعت متوسط جريان در ارتفاعي برابر با ۰٫۸ ضخامت متوسط جريان و ارتفاع نظير غلظت متوسط جريان در ارتفاعي معادل با 0.35 تا 0.5 برابر ضخامت متوسط جريان اتفاق مي افتد.

© حقوق سایت محفوظ است