۱۳۹۵-۰۳-۱۹

مقاله بررسي پردازش عصب شناختي ريتم در موسيقي دستگاهي ايران با استفاده از روش هاي تصويربرداري از مغز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در تازه هاي علوم شناختي از صفحه ۹ تا ۱۸ منتشر شده است.
نام: بررسي پردازش عصب شناختي ريتم در موسيقي دستگاهي ايران با استفاده از روش هاي تصويربرداري از مغز
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله موسيقي دستگاهي ايران
مقاله ريتم
مقاله مغز
مقاله تصويربرداري عملکردي با تقويت مغناطيسي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پولادي فرزانه
جناب آقای / سرکار خانم: حاتمي جواد
جناب آقای / سرکار خانم: عقابيان محمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: زاده محمدي علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: بررسي نحوه پردازش ريتم در موسيقي دستگاهي ايران با استفاده از .fMRI
روش: به ۱۲ نفر موسيقي دان راست دست با حدود سني ۳۰ ۲۰ سال قطعاتي از دستگاه ماهور به دو شکل ريتميک و غيرريتميک و با ترتيب تصادفي ارايه و ميزان افزايش فعاليت نواحي مختلف مغزي آنها بررسي شد.
يافته ها: نواحي خاص از مغز هنگام ارايه هر يک از قطعات ماهور ريتميک و غيرريتميک فعال مي شود. بيشترين ميزان فعاليت هنگام ارايه قطعات ماهور غيرريتميک در نيمکره راست و در نواحي شکنج پيشاني مياني، پلنيوم گيجگاهي و شکنج گيجگاهي فوقاني مشاهده شد. قطعات ماهور ريتميک نيز موجب افزايش فعاليت نيمکره چپ به ويژه نواحي آميگدال قطب پيشاني، قشر مخ حدقه اي، بخش قدامي شکنج گيجگاهي مياني و قشر اوليه حرکتي شد.
نتيجه گيري: بر اساس يافته هاي پژوهش مي توان نتيجه گرفت، جانبي شدن نقش مهمي در درک ريتم دارد. بر اساس مدل سلسله مراتبي نيز مي توان داده ها را تفسير کرد، به اين معنا که هر اندازه موسيقي داراي عناصر پيچيده تر چون ريتم باشد، سطوح بالاتري از مغز را فعال مي کند.

© حقوق سایت محفوظ است