۱۳۹۵-۰۳-۱۰

مقاله بررسي پايداري ساختاري و خواص عبوردهي اكسيژن از غشا پروسكايتي Ba0.5 Sr0.5 Co0.8 Fe 0.2O3- δ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در پژوهش نفت از صفحه ۲۹ تا ۳۸ منتشر شده است.
نام: بررسي پايداري ساختاري و خواص عبوردهي اكسيژن از غشا پروسكايتي Ba0.5 Sr0.5 Co0.8 Fe 0.2O3- δ
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله غشا
مقاله عبوردهي
مقاله پروسكايت
مقاله پايداري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: گنجي باباخاني انسيه
جناب آقای / سرکار خانم: توفيقي جعفر
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مـواد پروسـكايتي Ba 0/5 Sr 0/5 Co 0/8 Fe 0/2 O3- δ (BSCF0) و Sr Co 0/8 Fe 0/2 O3- δ (SCF) با استفاده از روش تشكيل كمپلكس با سيترات EDTA سنتز شد. ساختار كريستالي، پايداري ساختاري و ريز ساختار اين مواد با آناليزهايي چون پراش اشعه ايكس (XRD) و ميكروسكوپ الكتروني(SEM)  مورد بررسي قرار گرفت. همچنين ميزان عبوردهي اكسيژن براي غشا هاي ساخته شده از اين مواد بر حسب دما در محدوده ۷۰۰ oC تا ۹۵۰ oC با استفاده از يك دستگاه دما بالا، اندازه گيري شد. نتايج XRD نشان داد اين مواد داراي ساختار خالص مكعبي پروسكايتي می باشند. ميزان عبوردهي بالايي براي اين مواد (حدود ۲ cc/min.cm2 در دماي (۹۵۰oC حاصل شد. نتايج نشان می دهد كه در محدوده وسيعي از دما، ميزان عبوردهي BSCF از SCF بيشتر می باشد. همچنين اثر فشار جزئي اكسيژن جريان بالادستي در محدوده۰-۱ atm ، بر شار عبور اكسيژن در دماهاي مختلف بررسي شد. افزايش فشار جزئي اكسيژن به شدت باعث افزايش ميزان عبوردهي مي شود كه استفاده عملي از اين غشاها را در مقياس صنعتي جذاب مي نمايد. با آناليز انرژي اكتيواسيون محاسبه شده مي توان گفت كه ميزان عبور دهي غشا پروسكايتي SCF در دماهاي پايين نسبت به BSCF به دما حساس تر است و اين موضوع در دماهاي بالاتر بر عكس می باشد.
همچنين نتايج نشان مي دهد كه سرعت عبور اكسيژن توسط هر دو عامل، مرحله نفوذ توده و تبادل سطحي كنترل مي شود. الگوي پراش اشعه ايكس بعد از عمليات جذب و دفع اكسيژن، حاكي از آنست كه بر خلاف SCF، مواد پروسكايتي BSCF، داراي پايداري ساختاري خوبي در شرايط دمايي بالا و فشار جزئي پايين اكسيژن می باشند.

© حقوق سایت محفوظ است