۱۳۹۵-۰۵-۰۱

مقاله بررسي و پيشنهاد معيار و استاندارد برنامه ريزي توسعه فضاي سبز شهري (نمونه موردي منطقه ۱۲ شهر تهران) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۹۰ در تحقيقات جغرافيايي از صفحه ۲۵ تا ۵۰ منتشر شده است.
نام: بررسي و پيشنهاد معيار و استاندارد برنامه ريزي توسعه فضاي سبز شهري (نمونه موردي منطقه ۱۲ شهر تهران)
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله معيار و استاندارد
مقاله برنامه ريزي
مقاله فضاي سبز
مقاله منطقه ۱۲
مقاله تهران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حاتمي نژاد حسين
جناب آقای / سرکار خانم: محمدپور صابر
جناب آقای / سرکار خانم: منوچهري مياندوآب ايوب
جناب آقای / سرکار خانم: حسام مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پيش از هر نوع برنامه ريزي براي توسعه سبز شهري، بايد معيارها و استاندارهاي توسعه فضاي سبز معين و مشخص شود. وضعيت موجود شهرها نه تنها بر ايجاد فضاي سبز وسيع و مهمتر از همه برنامه ريزي شده و حساب شده را ايجاب مي کند، بلکه بيش از هر زمان ديگر خواهان فضاهاي سبز وسيع به منظور برقراري موازنه اکولوژيک در مقابل محيط هاي ساخته شده است. در اين پژوهش، سعي شده است که با توجه به معيارهاي تعيين فضاي سبز شهري، از جمله ويژگي هاي اقليم محلي، کيفيت محيط زيست و تراکم نفر / اتاق در واحدهاي مسکوني سرانه فضاي سبز موجود منطقه ۱۲ شهر تهران بررسي و سپس با توجه به اين معيارها، استاندارد سرانه فضاي سبز منطقه ۱۲ شهر تهران مشخص شود، سرانه فضاي سبز وضع موجود منطقه ۵٫۱۲ مترمربع براي هر نفر است که با توجه به معيارهاي بالا اين سرانه بايد به ۳۵ مترمربع براي هر نفر ارتقا يابد. در پايان نيز نتيجه گرفته مي شود که استاندارد حداکثر ۱۲ مترمربع براي هر نفر که وزارت مسکن و شهرسازي براي همه شهرها در نظر گرفته است، پيشنهادي منطقي به نظر نمي رسد و سرانه همه شهرها بايد بر اساس معيارها و شرايط موجود آن شهر محاسبه گردد.

© حقوق سایت محفوظ است