۱۳۹۵-۰۵-۱۴

مقاله بررسي و مقايسه کارايي نسبي کتابخانه هاي نهادي و مشارکتي کشور که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در كتابداري و اطلاع رساني از صفحه ۷۱ تا ۸۷ منتشر شده است.
نام: بررسي و مقايسه کارايي نسبي کتابخانه هاي نهادي و مشارکتي کشور
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کارايي
مقاله کتابخانه هاي نهادي و مشارکتي
مقاله تحليل پوششي داده ها

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شمس الهي سارا
جناب آقای / سرکار خانم: اسمعيلي گيوي محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: شاه طهماسبي اسماعيل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: در برنامه ميان مدت بهبود و توسعه نهاد کتابخانه هاي عمومي، از ارتقاي سطح مشارکتهاي مردمي ياد مي شود. در اين تحقيق، به بررسي اين رويکرد و معيار قرار دادن دو ساختار اصلي کتابخانه اي موجود کشور، يعني کتابخانه ها نهادي و مشارکتي، پرداخته شده است.
روش شناسي: روش تحقيق مورد استفاده، توصيفي – تحليلي بوده و ۶ شاخص ورودي و ۳ شاخص خروجي از مستندات و آمارهاي کتابخانه اي استخراج شده است. جامعه آماري، تمامي استانهاي کشور در سال ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ بوده است. از مدل رياضي تحليل پوششي داده ها براي محاسبه کارايي استفاده شده است.
يافته ها: نتايج نشان از جايگاه ثابت سيستان و بلوچستان و همدان در صدر کارايي کتابخانه هاي مشارکتي و يزد، آذربايجان غربي و فارس در انتهاي کتابخانه هاي نهادي دارد. خراسان جنوبي، سيستان، ايلام و سمنان در مجموع مشارکتي و نهادي رتبه هاي مناسبي را به خود اختصاص داده و در مجموع کارايي خوبي داشته اند. تغييرات نشانگر نبود ساماندهي مشخص در بين کتابخانه هاي مشارکتي نسبت به نهادي هاست که مهم ترين علت آن را مي توان در عمر کوتاهي که اين کتابخانه ها تا کنون داشته اند، جستجو کرد.
نتيجه گيري: در مجموع مي توان گفت، کتابخانه هاي مشارکتي هنوز به مرحله ثبات ساختاري و سازماندهي نرسيده اند ولي کارايي بالاتري نسبت به نهادي ها دارند.

© حقوق سایت محفوظ است