۱۳۹۶-۰۶-۲۶

مقاله بررسي و مقايسه وضعيت تحصيلي دانشجويان قهرمان با دانشجويان عادي دانشكده هاي تربيت بدني و علوم ورزشي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۱ در پژوهش در علوم ورزشي از صفحه ۱ تا ۱۲ منتشر شده است.
نام: بررسي و مقايسه وضعيت تحصيلي دانشجويان قهرمان با دانشجويان عادي دانشكده هاي تربيت بدني و علوم ورزشي
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله قهرمانان
مقاله دانشجويان
مقاله وضعيت تحصيلي
مقاله تربيت بدني
مقاله آموزش عالي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علي زاده محمدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: فرخي احمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از اين پژوهش، بررسي وضعيت تحصيلي قهرمانان تيم هاي ملي کشور است که بدون شرکت در آزمون سراسري وارد دانشکده هاي تربيت بدني کشور مي شوند. در اين تحقيق، وضعيت تحصيلي ۱۰۳ قهرمان مرد از مجموع ۲۳۹ نفر معرفي شده به دانشکده ها با ۱۰۳ دانشجوي عادي مقايسه و اطلاعات جمع آوري شده با استفاده از روش هاي مناسب آمار توصيفي و آمار استنباطي تجزيه و تحليل شد.
نتايج اين تحقيق نشان مي دهد که معدل کل دانشجويان قهرمان (۱۳٫۸۸) با دانشجويان عادي (۱۴٫۶۶) تفاوت معني داري دارد. معدل درسي دانشجويان عادي بهتر از قهرمانان است. (P<0.05) در بررسي دروس عملي، به رغم اين انديشه که وضعيت قهرمانان در دروس عملي به مراتب بهتر از ساير دانشجويان است، تفاوت معني داري ميان معدل دروس عملي اين دو گروه مشاهده نشد (P<0.05)، اما در دروس عمومي، پايه، نظري، اختصاصي و اختياري تفاوت معني داري بين دو گروه مشاهده شد. دانشجويان عادي وضعيت بهتري از قهرمانان داشتند، هر چند که تفاوت اين دو گروه در دروس تربيتي معني دار نبود. بر اساس يافته هاي اين تحقيق مي توان اظهار داشت که به طور کلي وضعيت تحصيلي دانشجويان عادي بهتر از قهرمانان است

© حقوق سایت محفوظ است