۱۳۹۶-۰۶-۲۶

مقاله بررسي و مقايسه ميزان توسعه شاخص هاي خلاقيت دانش آموزان دختر و پسر گروه سني ۸ سال با مقياس تورنس با تاكيد بر فعاليت هاي حركتي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۳ در حرکت از صفحه ۱۰۹ تا ۱۲۲ منتشر شده است.
نام: بررسي و مقايسه ميزان توسعه شاخص هاي خلاقيت دانش آموزان دختر و پسر گروه سني ۸ سال با مقياس تورنس با تاكيد بر فعاليت هاي حركتي
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فعاليت هاي حركتي
مقاله بازي
مقاله خلاقيت
مقاله سيالي
مقاله ابتكار و تخيل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سيدعامري ميرحسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اين تحقيق، بررسي و مقايسه ميزان توسعه شاخص هاي خلاقيت در بين دانش آموزان گروه سني ۸ سال، با مقياس پال تورنس با تاکيد بر فعاليت هاي حرکتي است. روش تحقيق حاضر، از نوع نيمه تجربي بوده و به شکل ميداني اجرا شده است. نمونه آماري را ۳۶۰ دانش آموز که ۱۸۰ نفر در گروه تجربي (۹۰ دانش آموز پسر و ۹۰ دانش آموز دختر) و ۱۸۰ نفر بقيه به عنوان گروه کنترل و به همان تعداد گروه تجربي به شيوه نمونه گيري تصادفي ساده در نظر گرفته شدند. براي گردآوري اطلاعات نيز از آزمون روا و پاياي خلاقيت پال تورنس (TCAM) براي تعيين شاخص هاي خلاقيت آزمودني ها استفاده شد.
نتايج تحقيق نشان مي دهد تفاوت معني داري در شاخص هاي خلاقيت (سيالي، ابتکار، تخيل) بين گروه تجربي و گروه کنترل وجود دارد. همچنين ديگر يافته ها نشان مي دهد به غير از شاخص سيالي (رواني)، تفاوت معني داري بين گروه تجربي با معيار استاندارد تورنس در شاخص هاي ابتکار و تخيل مشاهده شد. 

© حقوق سایت محفوظ است