۱۳۹۶-۰۷-۰۳

مقاله بررسي و مقايسه انواع هويت در ابعاد اعتقادي و روابط بين فردي در دانشجويان دختر و پسر دانشگاه شهيد چمران اهواز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۰ در مجله علوم تربيتي و روانشناسي از صفحه ۷۳ تا ۹۸ منتشر شده است.
نام: بررسي و مقايسه انواع هويت در ابعاد اعتقادي و روابط بين فردي در دانشجويان دختر و پسر دانشگاه شهيد چمران اهواز
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هويت سردرگم
مقاله هويت زودهنگام
مقاله هويت مهلت خواه
مقاله كسب شده
مقاله بعد اعتقادي هويت
مقاله بعد روابط فردي هويت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شكركن حسين
جناب آقای / سرکار خانم: نجاريان بهمن
جناب آقای / سرکار خانم: اميديان مرتضي
جناب آقای / سرکار خانم: حقيقي جمال

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر به منظور بررسی وضعیت هویت از نظر نحوه توزیع افراد در چهار حالت هویت سردرگم، زودهنگام، مهلت خواه و کسب شده در دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز طراحی و اجرا شد. فرضیه اصلی این پژوهش یعنی تفاوت معنی دار در فراوانی چهار نوع هویت ذکر شده در کل نمونه و دانشجویان دختر و پسر با استفاده از روش آماری مجذور خی مورد تحلیل قرار گرفت و فرضیه پژوهشی در کل نمونه و در دانشجویان دختر و پسر تأیید گردید. همچنین در ابعاد هویت – اعتقادی و روابط بین فردی در کل نمونه و دانشجویان دختر و پسر تأیید گردید. نتایج با توجه به دیدگاه اریکسون و مارسیا مورد بحث قرار گرفت.

© حقوق سایت محفوظ است