۱۳۹۶-۰۶-۲۷

مقاله بررسي و تعيين اثرات زمان برداشت و درجه حرارت بر روي قابليت نگهداري يك رقم انبه محلي ميناب که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۳ در مجله علوم و صنايع غذايي از صفحه ۵۱ تا ۶۴ منتشر شده است.
نام: بررسي و تعيين اثرات زمان برداشت و درجه حرارت بر روي قابليت نگهداري يك رقم انبه محلي ميناب
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله انبه
مقاله بسته بندي
مقاله نگهداري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدپور ايران

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
درختان انبه استان هرمزگان، حاصل از کشت بذر هستند و شناسايي ارقام انبه به وسيله کارشناسان تحقيقات به صورت کد گذاري مي باشد و نام گذاري آنها بر اساس اسامي محلي است. انبه يکي از مرغوبترين ميوه هاي منطقه است و بعد از خرما و مرکبات از نظر اهميت مقام سوم را در استان دارد. هدف از انجام اين تحقيق، تعيين زمان مناسب برداشت و افزايش عمر انبارداري ميوه انبه مي باشد. در اين طرح رقم سبز انبه مورد بررسي و تحقيق قرار گرفته است و ميوه هاي انبه در دو تاريخ (زمان برداشت) در تيرماه به فاصله يک هفته برداشت شد و بعد از اعمال تيمار گرما درماني (غوطه وري ميوه در محلول قارچ کش داغ با دماي ۵۴oC± ۱به مدت ۵ دقيقه) در دو نوع ظرف (جعبه چوبي و کيسه هاي پلي اتيلن منفذدار) بسته بندي شده و در سه دامنه دمايي (دماي محيط۱±(۲۵،۲۲-۲۰°C  و ۱۲- ۱۰°C نگهداري شد. ميوه ها را بعد از ۱۵ روز از انبار خارج کرده و فاکتورهاي کيفي شامل pH، اسيديته، درصد قندکل، درصد رطوبت، مواد جامد محلول و ويتامين ث اندازه گيري شدند؛ سپس براي تعيين ماندگاري به مدت يک هفته در دماي محيط نگهداري شدند. طرح آماري به صورت کاملا تصادفي در قالب فاکتوريل بود. نتايج به دست آمده نشان مي دهد نحوه برداشت ميوه در کاهش بيماريهاي ثانويه ميوه مانند پوسيدگي آلترناريايي و پوسيدگي انتهاي دم ميوه اثر مهمي دارد. برداشت ميوه بايستي به گونه اي باشد که ميوه کمترين آسيب را متحمل شده و به هيچ وجه با خاک تماس پيدا نکند. زمان برداشت مناسب موقعي است که درصد مواد جامد محلول ميوه به ۱۱٫۵- ۱۲ برسد. يافته هاي طرح نشان داده گرمادرماني با محلول قارچ کش داغ علاوه بر کنترل مگس ميوه، بيماريهاي پس از برداشت را کنترل مي کند. ميوه ها در دماي ۲۵±۱°C بعد از مدت يک هفته و در اطاقهاي سرد ۲۲- ۲۰°C بعد از ۱۵ روز بخوبي مي رسند. ميوه ها در دماي ۱۲-۱۰°C تا مدت ۱۵ روز، بخوبي قابل نگهداري هستند و بعد از انتقال به دماي ۲۵±۱°Cبعد از مدت ۳-۴ روز مي رسند. مقايسه ميانگينهاي خواص کيفي ميوه ها نشان داده رسيدگي ميوه هاي درون جعبه چوبي بيشتر از ميوه هاي درون پلاستيک است. در ميوه رسيده انبه pH، درصد مواد جامد محلول و درصد قند کل افزايش يافته ولي درصد اسيديته و ويتامين ث کاهش مي يابد.

© حقوق سایت محفوظ است