۱۳۹۵-۰۲-۰۶

مقاله بررسي و تحليل مولفه هاي تاثيرگذار در ارتقاي کيفيت هاي محيطي با استفاده از تکنيک فرايند تحليل شبکه اي (ANP) (مطالعه موردي: سقز) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۴ در محيط شناسي از صفحه ۱۴۳ تا ۱۶۱ منتشر شده است.
نام: بررسي و تحليل مولفه هاي تاثيرگذار در ارتقاي کيفيت هاي محيطي با استفاده از تکنيک فرايند تحليل شبکه اي (ANP) (مطالعه موردي: سقز)
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله توسعه پايدار محله اي
مقاله سقز
مقاله کيفيت هاي محيطي
مقاله فرايند تحليل شبکه اي (ANP)
مقاله محيط شهري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ساسان پور فرزانه
جناب آقای / سرکار خانم: موحد علي
جناب آقای / سرکار خانم: شماعي علي
جناب آقای / سرکار خانم: مصطفوي صاحب سوران

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين پژوهش با هدف سنجش و تحليل کيفيت محيط در واحد همسايگي و محله بر آن است با شناسايي و ارزيابي وضعيت کيفي مولفه هاي سازنده کيفيت در اين محيط هاي شهري، علاوه بر تعيين سطح کيفيت محيط در محدوده مطالعاتي به اولويت بندي مولفه هاي محيطي نامطلوب محيط موردنظر بپردازد؛ از اين رو بر مشترکات دو مبحث «توسعه پايدار محله اي» و «کيفيت محيط» تاکيد مي کند که دليل اين امر تدقيق بيشتر موضوع، با توجه به ميزان رضايت يا نارضايتي ساکنان از کيفيت محله است. پژوهش حاضر از نظر نوع، جزء تحقيقات «کاربردي» و از نظر روش، «توصيفي – تحليلي» با تاکيد بر «نگرش سيستمي» است. شيوه جمع آوري اطلاعات ميداني بر پايه بررسي هاي عيني محقق و تکميل پرسش نامه توسط ساکنان و مسوولان بوده است. مدل ارزيابي کيفيت محيط در قالب مولفه هاي «کالبدي – فضايي»، «اجتماعي – فرهنگي»، «اقتصادي»، «زيست محيطي» و «مديريتي – حکمروايي» به صورت سلسله مراتبي و ايجاد درخت ارزش با رويکرد بالا به پايين ايجاد شده است. به منظور ارزيابي نهايي و تحليل داده ها از فرايند تحليل شبکه اي (ANP) بهره گرفته شده است. نتايج تحليل نشان از آن دارد که محله شهرک دانشگاه با امتياز ۰٫۳۰۵ داراي بالاترين کيفيت مطلوب نسبت به محله هاي ديگر و محله تپه مالان با ۰٫۰۵۷ امتياز داراي پايين ترين مطلوبيت کيفيت است. از لحاظ تفاوت ابعاد کيفيتي در کل شهر، نتايج نشان مي دهد که خوشه «زيست محيطي» با وزن ۰٫۳۶۴ در اولويت اول و خوشه «اقتصادي» با وزن ۰٫۰۵۸، خوشه «مديريتي – حکمروايي» با وزن ۰٫۰۴۱ با تفاوت آشکار در رده پنجم و ششم قرار گرفته اند. در نهايت علاوه بر معرفي معيارهايي براي سنجش پايداري محله هاي مورد مطالعه، فرايندي در پيش روي تصميم سازان و مديران شهري قرار گرفته است که به واسطه آن مي توانند به اولويت بندي اقدامات خود براي ارتقاي کيفيت هاي محيطي منطبق بر فرايند توسعه پايدار بپردازند.

© حقوق سایت محفوظ است