۱۳۹۶-۰۶-۲۶

مقاله بررسي و تحليل منحني فيليپس و تعيين نرخ طبيعي بيكاري در ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۷۹ در تحقيقات اقتصادي از صفحه ۱۳۳ تا ۱۶۰ منتشر شده است.
نام: بررسي و تحليل منحني فيليپس و تعيين نرخ طبيعي بيكاري در ايران
این مقاله دارای ۲۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله منحني فيليپس
مقاله نرخ تورم انتظاري
مقاله نرخ تورم
مقاله نرخ بيكاري
مقاله انتظارات عقلايي انتظارات غير عقلايي
مقاله انتظارات تطبيقي
مقاله انتظارات قياسي
مقاله انتظارات وزني فرضيه نرخ طبيعي بيكاري
مقاله همگرايي يكسان
مقاله تبديل كويك
مقاله رشد بلند مدت بهره وري.

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عباسي نژاد حسين
جناب آقای / سرکار خانم: كاظمي زاده غلامرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
شناسايي و تبيين ارتباط بين دو پديده تورم و بيکاري در اقتصاد کشور، به لحاظ تصميم گيريهاي اقتصادي از جايگاه خاصي برخوردار است. اين تحقيق کوششي جهت شناسايي روابط دقيق پديده هاي فوق در کوتاه مدت و بلند مدت و همچنين تعيين نرخ طبيعي بيکاري در ايران مي باشد. نتايج حاصله از اين مقاله تأييد مي نمايد که در کوتاه مدت رابطه معکوس بين نرخ تورم و نرخ بيکاري صادق است و در اين بين نتايج حاصله از مدلهاي خطي و غير خطي منحني فيليپس بيانگر سازگاري بهتر مدلهاي خطي در اقتصاد ايران مي باشد. همچنين فرضيه نرخ طبيعي بيکاري در کشور با استفاده از روشهاي همگرايي، مورد آزمون قرار گرفت که نتايج حاکي از تأييد فرضيه فوق در کشوراست و مقدار کمي آن با محاسبه رشد بلند مدت بهره وري (۱٫۷ درصدي)، حدود ۷٫۶ درصد براي اقتصاد ايران محاسبه گرديد.

© حقوق سایت محفوظ است