۱۳۹۶-۰۷-۱۴

مقاله بررسي و تحليل روند تغييرات سطوح توسعه و نابرابري هاي ناحيه اي در استان يزد (۱۳۷۵-۱۳۵۵) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۸۳ در جغرافيا و توسعه از صفحه ۱۰۱ تا ۱۱۲ منتشر شده است.
نام: بررسي و تحليل روند تغييرات سطوح توسعه و نابرابري هاي ناحيه اي در استان يزد (۱۳۷۵-۱۳۵۵)
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سطوح
مقاله توسعه
مقاله نابرابري
مقاله ناحيه
مقاله يزد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حكمت نيا حسن
جناب آقای / سرکار خانم: موسوي ميرنجف

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از اين مطالعه، بررسي و تحليل سطوح توسعه و نابرابري هاي ناحيه اي در استان يزد طي سال هاي ۵۵، ۶۵ و ۷۵ بوده است. روش پژوهش «توصيفي – تحليلي» است که از مدل هاي کمي و نرم افزارهاي رايانه اي استفاده شده است. بنابر بررسي هاي صورت گرفته در سال ۱۳۵۵ ناحيه يزد در شاخص هاي فرهنگي، بهداشتي – درماني، اقتصادي و تلفيقي، ناحيه اردکان در شاخص هاي جمعيتي و بافق در شاخص هاي زيربنايي به عنوان برخوردارترين نواحي و ناحيه تفت در تمامي شاخص ها به عنوان محروم ترين ناحيه شناخته شد.
در سال ۱۳۶۵ ناحيه يزد در شاخص هاي جمعيتي و اقتصادي در اثر مهاجرت روستاييان به شهر و کاهش فرصتهاي شغلي تنزل پيدا کرده و ناحيه بافق به دليل گسترش و بهره برداري معادن به رتبه بالايي صعود پيدا کرده است. در حالي که در سال ۱۳۷۵ در مجموع از ۸ ناحيه در شاخص هاي تلفيقي يزد برخوردار، چهار ناحيه ميبد، بافق، اردکان، تفت نيمه برخوردار و سه ناحيه مهريز، ابرکوه و طبس نواحي محروم استان را تشکيل مي داده اند.
بررسي هاي تحليلي نابرابري هاي ناحيه اي در استان يزد طي سال هاي ۵۵ تا ۷۵ نشان مي دهد که مقدار اين ضريب در تمامي شاخص هاي مورد بحث به جز شاخص هاي جمعيتي در سال ۷۵ نسبت به سال هاي ۵۵ و ۶۵ کاهش يافته است. کاهش نابرابري هاي ناحيه اي ناشي از تمرکززدايي کارخانه هاي صنعتي در استان يزد به شهرهاي ديگر استان و ايجاد دانشگاه هاي مختلف در تمامي شهرها بوده است. بنابراين با ارايه مکانيسم فرصت برابر براي تمامي نواحي استان و توسعه نواحي، مطابق با توانمندي ها و نيازهاي جمعيتي و توجه به ظرفيت ها و پرورش پتانسيل هاي طبيعي و انساني، مي توان به تعادل هاي ناحيه اي در پهنه استان دست يافت.

© حقوق سایت محفوظ است