۱۳۹۶-۰۶-۲۷

مقاله بررسي و ارزيابي راديوويزيوگرافي در تعيين طول كاركرد كانال و مقايسه آن با راديوگرافي معمولي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۰ در مجله دندانپزشکي (دانشگاه علوم پزشکي تهران) از صفحه ۵۳ تا ۵۷ منتشر شده است.
نام: بررسي و ارزيابي راديوويزيوگرافي در تعيين طول كاركرد كانال و مقايسه آن با راديوگرافي معمولي
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله طول كاركرد كانال
مقاله راديوويزيوگرافي
مقاله راديوگرافي معمولي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طلايي پور احمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: شيخ الاسلامي مهشيد
جناب آقای / سرکار خانم: رمضان خاني ندا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
يكي از عوامل مهم در موفقيت درمانهاي اندودنتيكس، تعيين طول ريشه قبل از آماده سازي كانال است. راديوگرافي از ديرباز در اين امر مهم ياري دهنده بوده است؛ اما امروزه براي كاهش دوز اشعه و سهولت انجام كار، استفاده از سيستم راديوويزيوگرافي به جاي راديوگرافي معمولي توصيه شده است. هدف از اين مطالعه مقايسه راديوويزيوگرافي و راديوگرافي معمولي در تعيين طول كانال است. در اين مطالعه ۱۰۱ دندان قدامي و خلفي كشيده شده انساني، پس از درون بلوك هاي يونوليتي قرار داده شدند و طول كانال آنها با كمك فايل هاي دستي و با دو روش راديوگرافي معمولي (CR) و راديوويزيوگرافي (RVG) تعيين گرديد. اعداد حاصله از اندازه گيري راديوگرافي معمولي در ميانگين بزرگنمايي به دست آمده ضرب شد و همه اعداد حاصله با يكديگر و با روش طرح بلوك هاي كامل تصادفي مقايسه شدند. نتايج نشان داد كه راديوگرافي معمولي و راديوويزيوگرافي هر دو طول كمتري را در مقايسه با طول واقعي نشان مي دهند؛ اما طولهاي به دست آمده از نظر آماري اختلاف معني داري را نشان ندادند؛ لذا با توجه به مزاياي RVG مي توان از آن در تعيين طول كانال استفاده نمود.

© حقوق سایت محفوظ است