۱۳۹۵-۰۳-۲۷

مقاله بررسي ويژگي هاي زيست فني گونه انجيلي به منظور بهره گيري در زيست مهندسي (بررسي موردي: بخش پاتم، جنگل خيرود) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در محيط زيست طبيعي (منابع طبيعي ايران) از صفحه ۵۳ تا ۶۱ منتشر شده است.
نام: بررسي ويژگي هاي زيست فني گونه انجيلي به منظور بهره گيري در زيست مهندسي (بررسي موردي: بخش پاتم، جنگل خيرود)
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زيست فني
مقاله نسبت سطح ريشه
مقاله مقاومت کششي ريشه
مقاله مقاومت برشي
مقاله مسلح سازي خاک
مقاله زيست مهندسي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عبدي احسان
جناب آقای / سرکار خانم: مجنونيان باريس
جناب آقای / سرکار خانم: رحيمي حسن
جناب آقای / سرکار خانم: زبيري محمود
جناب آقای / سرکار خانم: حبيبي بي بالاني قاسم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پوشش گياهي با افزايش مقاومت برشي خاک، باعث مسلح سازي و در نتيجه افزايش پايداري دامنه مي شود. ميزان مسلح سازي ريشه ها به تراکم و مقاومت کششي نظام و ساختار ريشه گياهان بستگي دارد. اين پژوهش به بررسي ويژگي هاي زيست فنی نظام و ساختار ريشه انجيلي مي پردازد. براي برآورد نسبت سطح ريشه به خاک و شمار و پراکنش ريشه ها در افق هاي مختلف، از روش ديواره نيمرخ بهره گيري و شمار و قطر کليه ريشه ها در هر افق اندازه گيري شدند. سپس آزمايش مقاومت کششي بر روي نمونه ريشه ها انجام گرفت. نتايج نشان دادند که به طور کلي تراکم و شمار ريشه ها با افزايش عمق کاهش مي يابد. بيشترين شمار و نسبت سطح ريشه، در ۱۰ سانتيمتر اول خاک و بيشينه عمق آن ها ۶۵ سانتيمتر مي باشد. مقاومت کششي ريشه ها با افزايش قطر به صورت تابع تواني کاهش مي يابد و ميانگين آن برابر با ۲۹٫۳۴±۱٫۵ مگاپاسکال مي باشد. در ادامه با بهره گيري از اين نتايج، ميزان مسلح سازي محاسبه شد. کمينه و بيشينه مسلح سازي به ترتيب ۱٫۶۵ و ۴۴٫۹۰ کيلوپاسکال برآورد شد. نتايج اين پژوهش مي تواند به منظور بهره گيري کاربردي در زيست مهندسي خاک مورد بهره گيري قرار گيرد.

© حقوق سایت محفوظ است