۱۳۹۶-۰۷-۰۶

مقاله بررسي وضعيت رسوب و فرسايش در حوضه هاي آبريز منتهي به تنگه هرمز (محدوده مابين رودخانه هاي شور تا جاسك) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۳ در پژوهشهاي جغرافيايي از صفحه ۱۱۷ تا ۱۴۱ منتشر شده است.
نام: بررسي وضعيت رسوب و فرسايش در حوضه هاي آبريز منتهي به تنگه هرمز (محدوده مابين رودخانه هاي شور تا جاسك)
این مقاله دارای ۲۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تنگه هرمز
مقاله فرسايش
مقاله رسوب
مقاله حوضه واحد هيدرولوژيك
مقاله مدل و مدل ام. پسياك

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: يماني مجتبي
جناب آقای / سرکار خانم: هدايي علي اصغر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سطح زمين عموما به وسيله خاک و نهشته هاي سطحي پوشيده شده است. خاک، محيط طبيعي پويائي از ترکيب مواد ريزدانه اي است که گياهان در آن رويش مي يابند و حاوي مواد معدني و آلي است. امروزه فرسايش خاک يکي از مهم ترين مسائل و مشکلات نواحي است. در اين ميان دستيازي ها و بهره برداري هاي روزافزون انسان از محيط طبيعي نيز تاثير زيادي در تشديد روند تخريب و فرسايش خاک دارد؛ به طوري که گاهي کشاورزان در گستره هاي وسيعي، سطوح شيبدار را به زير کشت برده و با شخم زدن در جهت شيب، موجب ايجاد بريدگي هاي عمودي در دامنه ها شده اند. شخم زدن دامنه ها و احداث شبکه آبياري در امتداد منحني هاي ميزان و نيز حفر کانال ها در امتداد شيب دامنه ها موجب فرسايش و از دست رفتن خاک مي گردد. در اين تحقيق وضعيت فرسايش و توليد رسوب در حوضه هاي آبريز منتهي به تنگه هرمز مورد بررسي قرار مي گيرد. رودخانه هاي شور، حسن لنگي، جلايي، ميناب، مزابي، گز و حيوي شبکه هيدروگرافي و زهکشي اين حوضه ها هستند. در اين تحقيق ضمن بررسي هاي ميداني، اسناد و مدارک مختلفي از جمله نقشه هاي توپوگرافي، زمين شناسي، منابع و قابلیت اراضی، پوشش گیاهی، آمارهای مختلف مربوط به ایستگاه های هیدرومتری، رسوب سنجی، هواشناسی، باران سنجي، عکس هاي هوائي و تصاوير ماهواره اي به عنوان ابزار تحقيق مورد استفاده قرار گرفته است. جهت برآورد ميزان فرسايش و رسوب در محدوده مطالعاتي، از مدل اصلاح شده پسياک استفاده شده و با بررسي عوامل نه گانه موثر در اين مدل، ميزان توليد رسوب و فرسايش در هر يک از حوضه ها، زير حوضه ها و واحدهاي هيدرولوژيک برآورد شده است. بر اين اساس ميزان فرسايش و رسوب در کل محدوده مطالعاتي به ترتيب برابر با ۲۵۴۳۵٫۹۵ و ۵۴۵۸٫۴۸ تن در سال براي هر کيلومتر مربع برآورد شده است.

© حقوق سایت محفوظ است