۱۳۹۵-۰۴-۱۴

مقاله بررسي وراثت و دموگرافي در بيماران رتينيت پيگمنتوزا در موسسه حمايت از بيماران رتينيت پيگمنتوزا (RP) طي سال هاي ١٣٨٧-١٣٨٦ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در فصلنامه علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي از صفحه ۷۸ تا ۸۴ منتشر شده است.
نام: بررسي وراثت و دموگرافي در بيماران رتينيت پيگمنتوزا در موسسه حمايت از بيماران رتينيت پيگمنتوزا (RP) طي سال هاي ١٣٨٧-١٣٨٦
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رتينيت پيگمنتوزا
مقاله وراثت
مقاله ازدواج فاميلي
مقاله ايران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عارف عشقي عرفان
جناب آقای / سرکار خانم: معصومي پروانه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: رتينيت پيگمنتوزا RP)) نوعي بيماري ژنتيکي چشمي است که به روش هاي اتوزومال غالب، اتوزومال مغلوب، وابسته به جنس مغلوب و غيروراثتي ايجاد مي شود. در مطالعه جاري، نحوه وراثت بيماري همراه با ارتباط آن با ساير عوامل از جمله ازدواج فاميلي بررسي شد.
روش بررسي: در اين مطالعه توصيفي، بيماراني که طي سال هاي ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ در موسسه حمايت از بيمارانRP عضو شده بودند، از نظر جنسيت، سن آغاز علايم، نحوه پيشرفت بيماري، ازدواج فاميلي در والدين، نحوه توارث و وجود ساير سندرم هاي وراثتي در بيماران بررسي شدند.
يافته ها: ۸۶۶ بيمار مبتلا به RP شامل ۴۰٫۴ درصد زن و ۵۹٫۶ درصد مرد بررسي شدند. ميانگين سن آغاز بيماري ۱۱٫۱۵ سال بود و اين رقم در فرزندان ازدواج فاميلي ۹٫۴ و در بقيه موارد ۱۵٫۳ سال بود. ۸۱٫۸ درصد پيشرفت تدريجي، ۹٫۳ درصد پيشرفت سريع و ۸٫۹ درصد عدم پيشرفت بيماري را ذکر کردند. ۷۲٫۳ درصد، فرزندان ازدواج فاميلي بودند. وراثت ۲٫۵ درصد موارد اتوزومال غالب، ۵۷٫۴ درصد اتوزومال مغلوب، ۸٫۹ درصد وابسته به جنس مغلوب و ۳۱٫۲ درصد نيز simplex محاسبه شد. ۹۲٫۳ درصد غيرسندرميک بودند و از ساير موارد، ۴ درصد سندرم آشر، ۱٫۲ درصد باردت بيدل و ۰٫۸ درصد Leber congenital amaurosis بودند.
نتيجه گيري: اين مطالعه نشان داد که عامل اصلي شيوع RP در ايران ازدواج فاميلي است. بيماري در سنين جواني و نوجواني آغاز مي شود و فرزندان ازدواج فاميلي زودتر بيماري را بروز مي دهند. قوميت نقشي در شيوع بيماري ندارد. وراثت اتوزومال غالب در ايران به ميزان قابل توجهي کمتر از ساير مناطق جهان است. به نظر مي رسد شيوع بيش از اندازه ازدواج فاميلي در والدين بيماران در اين امر دخيل باشد.

© حقوق سایت محفوظ است