۱۳۹۶-۰۶-۲۷

مقاله بررسي همبودي اختلال هاي خلقي و اضطرابي در معتادان جوياي درمان و افراد بهنجار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان و پاييز ۱۳۸۰ در مجله روانپزشكي و روانشناسي باليني ايران (انديشه و رفتار) از صفحه ۴۵ تا ۵۴ منتشر شده است.
نام: بررسي همبودي اختلال هاي خلقي و اضطرابي در معتادان جوياي درمان و افراد بهنجار
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله همبودي مرضي
مقاله اختلال هاي خلقي
مقاله اختلال هاي اضطرابي
مقاله اعتياد
مقاله معتادان بستري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پرويزي فرد علي اكبر
جناب آقای / سرکار خانم: بيرشك بهروز
جناب آقای / سرکار خانم: عاطف وحيد محمدكاظم
جناب آقای / سرکار خانم: شاكر جلال

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: هدف پژوهش حاضر، بررسي همبودي مرضي اختلالهاي خلقي و اضطرابي در معتادان بستري و مقايسه آن با افراد بهنجار بود.
روش: در اين پژوهش، ۵۰ نفر معتاد بستري در يك مركز درماني غرب كشور با ۵۰ نفر آزمودني بهنجار كه از نظر برخي ويژگيهاي جمعيت شناختي با يكديگر همتا شده بودند مورد مصاحبه و ارزيابي تشخيصي قرار گرفتند. ارزيابي و تشخيص همبودي اختلالهاي خلقي و اضطرابي در معتادان خود معرف دست كم دو هفته پس از بستري شدن بيمار و فروكش كردن علايم دوره ترك و در پايان دوره سمزدايي با به كارگيري ابزارهاي BDI و STAL-Y به عنوان ابزار غربالگري و نيز فهرست وارسي نشانهها بر پايه معيارهاي تشخيصي DSM-IV و قضاوت باليني روانپزشك انجام گرفت.
يافته ها: نتايج نشان داد كه ۳/۷۲% معتادان مورد بررسي به ترتيب واجد ملاكهاي تشخيصي اختلالهاي خلقي واضطرابي (غير از اختلال مصرف مواد) بودند. در ميان اختلالهاي خلقي و اضطرابي، افسردگي اساسي و اختلال اضطراب منتشر (به ترتيب ۶۶% و ۱۲%) شايع ترين اختلالها بودند.

© حقوق سایت محفوظ است