۱۳۹۵-۰۱-۲۲

مقاله بررسي نگرش کتابداران کتابخانه هاي عمومي استان مازندران به مديريت دانش که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در دانش شناسي (علوم كتابداري و اطلاع رساني و فناوري اطلاعات) از صفحه ۱۰۳ تا ۱۱۶ منتشر شده است.
نام: بررسي نگرش کتابداران کتابخانه هاي عمومي استان مازندران به مديريت دانش
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مديريت دانش
مقاله اشتراک دانش،کتابدار
مقاله کتابخانه عمومي
مقاله مازندران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صياميان حسن
جناب آقای / سرکار خانم: شهرابي افسانه
جناب آقای / سرکار خانم: باب الحوائجي فهيمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: هدف مطالعه حاضر، بررسي نگرش کتابداران کتابخانه هاي عمومي استان مازندران به مديريت دانش است.
روش پژوهش: پژوهش حاضر از نوع کاربردي است و در اجراي آن از روش تحقيق پيمايشي – تحليلي استفاده شده است. کتابداران رسمي و پيماني کتابخانه هاي عمومي استان مازنداران ۱۱۰ (نفر) کل جامعه پژوهش را تشکيل مي دهند. اين تحقيق در سال ۱۳۸۹ با ابزار پرسش نامه نگرش به مديريت دانش و اشتراک دانش سنجيده است.
يافته ها: نتايج نشان داد که بين نگرش به مديريت دانش کتابداران کتابخانه هاي عمومي استان مازندران با اشتراک دانش رابطه وجود دارد. بين اعتماد کتابداران کتابخانه هاي عمومي استان مازندران و همکاري آنان در اشتراک دانش رابطه وجود دارد. بين گشاده رويي کتابداران کتابخانه هاي عمومي استان مازندران با همکاري آنان در اشتراک دانش رابطه وجود دارد. بين سيستم هاي پاداش در کتابخانه هاي عمومي استان مازندران و همکاري کتابداران در اشتراک دانش رابطه وجود دارد.
نتيجه گيري: نتايج پژوهش حاضر بر اهميت توجه به توسعه همکاري بيشتر بين کتابداران براي ارتقاء مديريت دانش، همکاري و اشتراک دانش تاکيد دارد.

© حقوق سایت محفوظ است