۱۳۹۵-۰۴-۲۳

مقاله بررسي نگرش دانشجويان دختر سال اول دانشگاه آزاد اسلامي واحد کازرون در رابطه با بيماري ايدز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در زن و بهداشت از صفحه ۹۱ تا ۱۰۸ منتشر شده است.
نام: بررسي نگرش دانشجويان دختر سال اول دانشگاه آزاد اسلامي واحد کازرون در رابطه با بيماري ايدز
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ايدز
مقاله نگرش
مقاله دختران دانشجو

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ضيايي سهيلا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از اين بررسي تعيين نگرش دانشجويان دختر سال اول دانشگاه آزاد اسلامي واحد کازرون در باره با بيماري ايدز مي باشد.
پژوهش حاضر مطالعه توصيفي- تحليلي است. نمونه پژوهش را ۲۵۲ نفر از دانشجويان دختر سال اول دانشگاه آزاد اسلامي واحد کازرون تشکيل داده اند. نمونه گيري در دو روز متوالي و از تمام کلاس ها با بيشترين دانشجوي دختر انجام شده است. ابزار جمع آوري اطلاعات، پرسشنامه اي محقق ساخته مشتمل بر سه بخش اطلاعات دموگرافي و سوالات نگرشي و دو سوال باز بوده است. اعتبار و پايايي پرسشنامه به ترتيب به وسيله روايي محتوايي و آلفاي کرونباخ تعيين شده است.
تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از برنامه کامپيوتري SPSS, Ver. 14 و روشهاي آماري مناسب براي تجزيه و تحليل اطلاعات کمي و کيفي صورت گرفته است.
نتايج پژوهش نشان داد که ۲۴٫۶% واحد هاي مورد پژوهش اعتقاد دارند که به ميزان زياد ميتوانند از خود در مقابل بيماري ايدز مراقبت کنند و اين توانايي را در پايبندي به اعتقادات مذهبي (۳۲٫۲)، رعايت بهداشت (۲۵٫۴%)، وفاداري به خانواده (۱۳٫۵%) و اجتناب از معاشرت ناسالم (۱۱٫۸۶%) مي دانند. نگرش ۷۴٫۶% درصد دختران نسبت به بيماري ايدز مثبت است. ۶۹٫۱% درصد معتقدند که بيمار مبتلا به ايدز حق زندگي معمول را دارد. ۵۷٫۶% مخالف ازدواج بيماران و ۷۰٫۶% مخالف ازدواج آنها با افراد سالم مي باشند. ۴۲٫۰۶% درصد موافق با عقيم کردن زنان و مردان مبتلا و ۴۰٫۴ درصد موافق با ايزوله کردن آنها هستند و ۴۵٫۲ درصد حاضر نيستند که همسايه و همکلاسي يک بيمار مبتلا به ايدز باشند. در عمل کمتر از ۲۳ درصد واحدهاي مورد پژوهش حاضر به ازدواج با نامزدي مي شوند که آلوده به ايدز است، در صورت سلامتي خود؛ همسر مبتلا به ايدز را مي پذيرند و زندگي با همسري که باعث ابتلا آنها شده است را ادامه ميدهند. کمتر از ۶۴% درصد افراد حاضرند بيماري خود، همسر و يا فرزندانشان را به مراکز درمان اعلام کنند. به ترتيب ۲۲٫۲ و ۱۶٫۷ درصد افراد ارتباط خود را با خويشاوند و دوستان آلوده خود حفظ ميکنند.
در کل برخلاف بسياري از مطالعات بيشتر زنان جوان تصور ميکنند مي دانند چگونه خود را در مقابل ابتلا به HIV مصون نگه دارند.

© حقوق سایت محفوظ است