۱۳۹۶-۰۶-۲۷

مقاله بررسي نگرش دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي گيلان در ارتباط با سيگار كشيدن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۳ در مجله علمي پزشکي قانوني از صفحه ۲۵ تا ۲۹ منتشر شده است.
نام: بررسي نگرش دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي گيلان در ارتباط با سيگار كشيدن
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سيگار
مقاله دانشجو
مقاله نگرش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سيدفاضل پور سيده فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: مقدم نيا محمدتقي
جناب آقای / سرکار خانم: نصيرزاده فيروز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه: استعمال دخانيات و مواد مخدر يكي از عمده ترين علل مرگ و مير زود هنگام در كشورهاي پيشرفته و در حال توسعه است. توليد انبوه سيگار و تبليغات گسترده، موجب روي آوردن افراد زيادي به آن و افزايش شديد مصرف در دهه هاي گذشته شده است. سيگار اعتيادآور است و رهايي از اعتياد حاصل از آن دشوار است. اين امر بر اهميت پيشگيري در از بين بردن و يا كاستن اين معضل جهان دلالت مي كند. تئوري عملي منطقي يكي از مهمترين تئوري هايي است كه اساس مطالعات مربوط به سيگار كشيدن را تشكيل مي دهد. بر اساس اين تئوري نگرش افراد در شكل دادن به تمايلات رفتاري با اهميت است.
روشها: اين مطالعه با هدف بررسي نگرش دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي گيلان به روش توصيفي ـ تحليلي انجام شد. جامعه آماري شامل ۲۹۰ نفر از دانشجويان دختر و پسر دانشگاه بود. جمع آوري اطلاعات با استفاده از پرسشنامه اي كه شامل دو بخش اطلاعات دموگرافيك و سنجش نگرش براساس مقياس ليكرت بود، انجام شد.
يافته ها: ۵۹ درصد دانشجويان دختر بودند. ميانگين سن دانشجويان ۲۳٫۲۵ سال بود. اكثريت در سال اول در حال تحصيل بودند. بيشتر آنان از وام تحصيلي و خوابگاه استفاده مي كردند. ۸۳ درصد دانشجويان دوست سيگاري نداشتند. ۹۳ درصد آنان هرگز از سيگار استفاده نكرده بودند.
نتيجه گيري: ۸۶٫۹ درصد دانشجويان نگرش مناسب (ضد سيگار) داشتند و به عوارض و مضرات آن معتقد بودند. ارتباط قوي بين مصرف سيگار و نگرش نسبت به سيگار كشيدن وجود داشت. بنابراين، با ارايه اطلاعات علمي مناسب و تغيير در سطح نگرش افراد مي توان از ميزان مصرف سيگار در گروه هاي در معرض خطر مانند جوانان كاست. ارتباط آماري بين مقطع تحصيلي، ميزان درآمد شخصي، ميزان درآمد والدين، سطح تحصيلات والدين، تاريخچه مصرف سيگار و تعداد دوستان سيگاري با نگرش در مورد سيگار كشيدن از لحاظ آماري معني دار بود (Pvalue<0.002).

© حقوق سایت محفوظ است