۱۳۹۶-۰۷-۰۳

مقاله بررسي نيمرخ تركيب بدني، فيزيولوژيكي و آنتروپومتريكي بازيكنان نخبه فوتسال ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۴ در المپيك از صفحه ۴۹ تا ۵۸ منتشر شده است.
نام: بررسي نيمرخ تركيب بدني، فيزيولوژيكي و آنتروپومتريكي بازيكنان نخبه فوتسال ايران
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فوتسال
مقاله توان هوازي
مقاله توان بي هوازي
مقاله سرعت
مقاله چابكي
مقاله انعطاف پذيري
مقاله BMI
مقاله درصد چربي بدن
مقاله آنتروپومتريكي
مقاله تركيب بدني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پرنو عبدالحسين
جناب آقای / سرکار خانم: قراخانلو رضا
جناب آقای / سرکار خانم: آقاعلي نژاد حميد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از اين پژوهش، بررسي نيمرخ ترکيب بدني، فيزيولوژيکي و آنتروپومتريکي بازيکنان نخبه فوتسال ايران و ارتباط بين برخي ويژگيهاي اندازه گيري شده بود. به اين منظور، ۴۴ بازيکن (با ميانگين سني ۴٫۳۷ ۲۵٫۷± سال) حاضر در اردوي آمادگي تيم ملي براي اعزام به مسابقات آسيايي ماکائو (۲۰۰۴) و بازيکنان ليگ برتر فوتسال ايران، به طور هدفمند انتخاب شدند. از ويژگيهاي ترکيب بدني: قد، وزن، درصد چربي بدن، BMI و از ويژگيهاي آنتروپومتريکي: دور و طول ران، دور و طول ساق پا، قد نشسته، طول اندام تحتاني و از ويژگيهاي فيزيولوژيکي: توان هوازي (آزمون ۲۰متر شاتل ران)، توان بي هوازي (آزمون پرش سارجنت)، سرعت (دوهاي ۱۰ متر و ۲۰ متر)، چابکي (آزمون ايلي نويز) و انعطاف پذيري (خمش به جلو) اندازه گيري شد. يافته هاي پژوهش نشان دادند که بازيکنان نخبه فوتسال ايران از نظر نيمرخ فيزيولوژيکي با بازيکنان ديگر رشته ها و همچنين در مقايسه با بازيکنان کشورهاي ديگر، در سطح پايين تري قرار دارند. يافته هاي پژوهش نشان دادند که بين توان هوازي با توان بي هوازي و درصد چربي بدن، ارتباط منفي و معناداري وجود دارد. همچنين بين توان بي هوازي يا درصد چربي بدن و چابکي با سرعت ۱۰ متر ارتباط مثبت و معنادار و بين چابکي با سرعت ۲۰ متر و BMI، سرعت ۱۰ متر با BMI و سرعت ۲۰ متر با BMI ارتباط معناداري مشاهده نشده است. يافته هاي پژوهش نشان دادند که با افزايش درصد چربي بدن عملکرد هوازي کاهش مي يابد، در صورتي که افزايش درصد چربي بدن تاثيري بر توان بي هوازي ندارد. همچنين نيمرخ ترکيب بندي آزمودنيها نشان داد که بازيکنان مورد مطالعه، داراي قد و وزن متوسط هستند.

مطالب مشابه

© حقوق سایت محفوظ است