۱۳۹۴-۱۲-۲۱

مقاله بررسي نياز سرمائي چهار رقم تجاري انگور که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در علوم باغباني (علوم و صنايع كشاورزي) از صفحه ۵۲ تا ۵۸ منتشر شده است.
نام: بررسي نياز سرمائي چهار رقم تجاري انگور
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارقام انگور،آب و هوا
مقاله شکفتن جوانه
مقاله نياز سرمايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عراقي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: تهراني فر علي
جناب آقای / سرکار خانم: عابدي بهرام
جناب آقای / سرکار خانم: داوري نژاد غلامحسين
جناب آقای / سرکار خانم: شور محمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
عدم تامين نياز سرمايي مشکل عمده اي در توليد محصولات مناطق معتدله کشت شده در مناطقي با شرايط آب و هوائي گرم است. بنابراين تعيين نياز سرمائي ارقام مختلف انگور امري ضروري به نظر مي رسد. بنابراين هدف از اين پژوهش تعيين ميزان نياز سرمائي ارقام انگور شامل: «کلاهداري»، «کشمشي قرمز»، «ياقوتي» و «کشمشي سفيد» بود، که به صورت فاکتوريل در قالب طرح کاملا تصادفي با ۱۲ تيمار دمايي سرمادهي (شاهد بدون سرمادهي، ۵۰، ۱۰۰، ۲۰۰، ۳۰۰، ۴۰۰، ۵۰۰، ۶۰۰، ۸۰۰، ۷۰۰، ۹۰۰ و ۱۰۰۰ ساعت) با ۳ تکرار انجام گرفت. نتايج آزمايش نشان داد که اثر تيمارهاي سرمادهي و رقم بر صفات مورد مطالعه شامل درصد شکفتن جوانه ها، تعداد روز تا اولين جوانه شکفته شده، تعداد روز تا آخرين جوانه شکفته شده، فاصله زماني شکوفايي کامل جوانه ها و نسبت وزن تر به خشک داراي اختلاف معني داري است. با افزايش مدت سرمادهي از ۲۰۰ تا ۱۰۰۰ ساعت در رقم «ياقوتي»، و از ۳۰۰ تا ۱۰۰۰ ساعت در سه رقم ديگر اختلاف معني داري در درصد شکفتن جوانه ها بدست نيامد. به هر حال حداقل زمان سرمادهي براي رسيدن به درصد قابل قبول شکفتن جوانه ها در رقم «ياقوتي» ۱۰۰ ساعت و در سه رقم ديگر ۲۰۰ ساعت بدست آمد. به طور کلي با افزايش مدت سرمادهي از ۰ تا ۱۰۰۰ ساعت تعداد روز براي شکفتن کامل جوانه ها در ارقام «کلاهداري»، «کشمشي قرمز»، «ياقوتي» و «کشمشي سفيد» سفيد به ترتيب ۱۹، ۱۹، ۲۲ و ۱۵ روز کاهش يافت. همچنين بيشترين نسبت وزن تر به خشک قسمت رويشي قلمه ها در دامنه دمائي ۲۰۰ تا ۱۰۰۰ ساعت سرمادهي بدست آمد.

© حقوق سایت محفوظ است