۱۳۹۶-۰۷-۰۳

مقاله بررسي نيازهاي آموزشي زنان مراجعه كننده به مركز بهداشتي – درماني شماره يك شهرستان زنجان پيرامون برخي از روش هاي تنظيم خانواده که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۰ در مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي زنجان از صفحه ۴۱ تا ۴۶ منتشر شده است.
نام: بررسي نيازهاي آموزشي زنان مراجعه كننده به مركز بهداشتي – درماني شماره يك شهرستان زنجان پيرامون برخي از روش هاي تنظيم خانواده
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ايران
مقاله زنجان
مقاله دانشگاه علوم پزشكي
مقاله مركز بهداشتي – درماني
مقاله نياز آموزشي
مقاله روش هاي تنظيم خانواده

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قبادي ساكي صديقه
جناب آقای / سرکار خانم: نگارنده رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين پژوهش يک تحقق توصيفي – تحليلي است که به منظور تعيين نيازهاي آموزشي زنان مراجعه کننده به مرکز بهداشتي – درماني شماره يک شهرستان زنجان در ارتباط با برخي از وسايل پيشگيري از بارداري شامل OCP،IUD ، DMPA و کاندوم صورت گرفته است. در اين پژوهش ۲۰۰ نفر از زنان مراجعه کننده به مرکز بهداشتي – درماني شماره يک شرکت داشتند. ابزار گردآوري داده ها در اين مطالعه پرسشنامه بود که جهت دستيابي به اهداف پژوهش در چهار بخش تنظيم گرديد. داده هاي گردآوري شده با نرم افزار SPSS مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.

© حقوق سایت محفوظ است