۱۳۹۶-۰۷-۰۳

مقاله بررسي نقش پارگي كيسه آب در عوارض نوزادي در هفته ۳۴ تا ۳۷ بارداري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۰ در مجله زنان مامايي و نازايي ايران از صفحه ۴۰ تا ۴۵ منتشر شده است.
نام: بررسي نقش پارگي كيسه آب در عوارض نوزادي در هفته ۳۴ تا ۳۷ بارداري
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زايمان زودرس۳۴ تا ۳۷ هفته،پارگي زودرس كيسه آب،عوارض نوزادي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قميان نيره
جناب آقای / سرکار خانم: محمدزاده اشرف

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از اين مطالعه ارزيابي عوارض نوزادي در هفته ۳۴ تا ۳۷ حاملگي در بيماران با پارگي كيسه آب مي باشد.
اين پژوهش يك مطالعه مورد شاهدي بوده كه به مدت يكسال از تاريخ ۱۳۸۰٫۴٫۱ تا ۱۳۸۱٫۴٫۱ در بخش زنان بيمارستان امام رضا انجام شده است.واحدهاي پژوهش تعداد ۲۶۳ خانم حامله سالم اول زا يا چندزا با حاملگي تك قلو و نمايش سر با سن حاملگي ۳۴ تا۳۷ هفته بودند كه از اين تعداد ۱۳۰ مورد كيسه آب سالم و ۱۲۳ مورد كيسه آب پاره داشتند.
عوارض نوزادي شامل بيماري غشاء هيالن،نياز به ونتيله اضافي،پنوموتوراكس،سپتي سمي،آنتروكوليت نكروزانت، تاكي پنبه گذاري نوزادي،ديس پلازي برونكو پولمونر،خونريزي ريوي،نياز به بستري در بخش مراقبت‌هاي ويژه،آسفيكسي مرگ مورد بررسي قرار گرفت.جهت تجزيه و تحليل داده ها از  آزمون آماري كاي اسكوير و test T استفاده شد و آناليز آماري با نرم افزار spss انجام شد.
عوارض نوزادي در دو گروه پايين بوده و اختلاف معني دار نداشت.
به نظر نمي‌رسد كه وضعيت كيسه آب قبل از شروع زايمان به عنوان يك عامل پيشگيري كننده عوارض نوزادي در هفته ۳۴ تا۳۷ عمل كند.بنابراين نبايد تأثيري بر تصميمات درماني به طور مستقل داشته باشد.

© حقوق سایت محفوظ است